Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
230
Hôm qua:
714
Tuần này:
2482
Tháng này:
6489
Tất cả:
1844683

MẪU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ..........

LẦN THỨ......NHIỆM KỲ 2017 – 2020

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2017

 

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ ………. NHIỆM KỲ 2017 – 2020

-----

Đại hội Chi bộ ………. nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã họp ngày ….. tháng …. năm 2017.

Đại hội có mặt ……… đảng viên trên tổng số …….. đảng viên của chi bộ được triệu tập.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới do chi ủy (hoặc đồng chí bí thư hay phó bí thư) nhiệm kỳ … trình bày.

Đại hội thống nhất:

1. Tóm tắt đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua

2. Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ tới (ghi kết quả biểu quyết của từng nội dung, chỉ tiêu …..)

3. Đại hội đã bầu chi ủy mới gồm ….. đ/c và bầu đồng chí ………… làm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội kết thúc hồi … giờ … phút, ngày … tháng … năm 2019

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

(ký, ghi rõ họ tên)

Link download:Nghị quyết đại hội chi bộ.doc