Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
173
Hôm qua:
371
Tuần này:
843
Tháng này:
544
Tất cả:
1865111

HƯỚNG DẤN CÁC NỘI DUNG TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

Đăng 2 năm trước · 1064 lượt xem

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG, XÉT ĐỀ NGHỊ VÀ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Ở CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

Đăng 2 năm trước · 1910 lượt xem

Lễ kết nạp Đảng viên

Đăng 2 năm trước · 1283 lượt xem

Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XII của BCH Trung ương Đảng

Đăng 2 năm trước · 1029 lượt xem

MẪU TỜ TRÌNH

Đăng 2 năm trước · 3389 lượt xem

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đăng 2 năm trước · 1709 lượt xem

MẪU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đăng 2 năm trước · 1858 lượt xem

MẪU PHIẾU BẦU PHÓ BÍ THƯ

Đăng 2 năm trước · 2582 lượt xem

MẪU PHIẾU BẦU CỬ BÍ THƯ

Đăng 2 năm trước · 1547 lượt xem

MẪU PHIẾU BẦU CỬ

Đăng 2 năm trước · 1396 lượt xem
Trang:    [1]   2