Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
134
Hôm qua:
371
Tuần này:
804
Tháng này:
505
Tất cả:
1865072

Nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu, thư kí hội đồng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm Trường THPT chuyên Lam Sơn

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


PHÂN CÔNG
                   Nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu, thư kí hội đồng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm Trường THPT chuyên Lam Sơn
                    (Ban hành kèm theo Quyết định số:      / QĐ – THPT ngày      tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn)
 
 
                        1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng
                    Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của nhà trường, trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau:
                    - Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng và tuyển sinh; xây dựng cơ sở vật chất; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh;
                    - Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường; triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và báo cáo các cấp có thẩm quyền;
                    - Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, cử giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước, ngoài nước và đề nghị mời giáo viên thỉnh giảng trong và ngoài nước;
          - Chủ trì các cuộc họp trong trường.
          2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Hiệu trưởng
          Phó Hiệu trưởng thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về việc được giao; thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.
          2.1 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Sơn
          - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi Hiệu trưởng ủy quyền. Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực các hoạt động giáo dục của nhà trường;
          - Phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Tỉnh, Quốc gia, Quốc tế;
          - Theo dõi, hỗ trợ các tổ chuyên môn về bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho học sinh các môn chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học;
- Tiếp nhận, xử lý công văn đến;
- Trực tiếp phụ trách tổ hành chính, chỉ đạo điều hành tổ hành chính chuẩn bị tổ chức các ngày lễ, khai giảng, hội nghị CB – CNVC;
- Công tác nề nếp học sinh, công tác Đoàn TNCSHCM và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; công tác hướng nghiệp, dạy nghề;
- Công tác kiểm tra nội bộ trường học, kiểm định chất lượng giáo dục; Hội đồng nhà trường;
- Trưởng ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, công tác dân quân tự vệ;
-  Phụ trách cơ sở vật chất, thiết bị, phòng truyền thống và trang Web của nhà trường;
          - Công tác tổng hợp, kế hoạch, báo cáo, thống kê của nhà trường;
- Phụ trách hồ sơ thi tuyển vào lớp 10;
- Phụ trách các kỳ thi thử đại học trong năm, tổng hợp kết quả thi đại học hàng năm;
- Công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh, vệ sinh môi trường;
- Ký duyệt học bạ khối 10 và 11,12 (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin);
- Phụ trách các cuộc thi Khoa học kỹ thuật của học sinh;
- Phụ trách công tác nhân đạo, từ thiện, hoạt động tình nghĩa (đối với học sinh).
          2.2. Phó Hiệu trưởng Lại Thị Thu Hiền
          - Phụ trách công tác chuyên môn, nề nếp chuyên môn của giáo viên; công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên; nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm;
          - Phụ trách công tác dạy thêm, học thêm;
          - Theo dõi, hỗ trợ các tổ chuyên môn về bồi dưỡng và phát triển năng khiếu cho học sinh các chuyên môn: Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý, Nga, Anh, Pháp, môn Giáo Dục Công Dân và TD- QP;
          - Phụ trách Công đoàn; xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội;
- Công tác chủ nhiệm; tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, thể chất, thẩm mỹ cho học sinh theo mục tiêu giáo dục toàn diện; công tác nề nếp, phong trào thi đua;
- Ký sổ điểm lớp hàng tháng, sổ đầu bài hàng tuần;
- Duyệt học lực hạnh kiểm các lớp Văn, Sử, Địa, Nga, Pháp( Khối 10,11,12)
          - Phụ trách hồ sơ thi tốt nghiệp;
- Phụ trách công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ trường học; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo;
          - Triển khai, thực hiện các cuộc vận động của ngành;
- Phụ trách sơ kết học kỳ I và tổng kết năm học trước cơ quan;
- Phụ trách cuộc thi HSG khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ cùng các cuộc thi không thường niên khác;
 - Phụ trách lễ bế giảng năm học;
          - Duyệt học bạ khối 10, 11, 12; (Văn, Sử, Địa, Anh, Nga, Pháp)
          - Phụ trách công tác phối hợp giữa Hội Cha mẹ học sinh với nhà trường.
          3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đồng chí Thư ký hội đồng
          - Ghi chép biên bản các Hội nghị;
          - Cùng Tổ Hành chính tố chức các buổi lễ;
          - Cùng các đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách các kỳ thi; kiểm tra, tổng kết điểm, phê học bạ;
          - Cùng các đồng chí lãnh đạo làm các loại báo cáo, công văn.
          4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đồng chí Tổ trưởng
          - Xây dựng kế hoạch chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phấn đấu của Tổ trong từng học kỳ và cả năm;
- Quản lý toàn diện công tác chuyên môn và các hoạt động khác của giáo viên trong Tổ;
-  Tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua, nghiệp vụ do Sở và Bộ tổ chức;
- Chủ trì các cuộc họp của Tổ;
- Tham gia các Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua, Hội đồng trường và các Hội đồng khác nhà trường yêu cầu;
- Dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn do bộ tổ chức.
5. Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm
          - Thay mặt Ban Giám hiệu tổ chức chỉ đạo tập thể lớp hoàn thành tốt các nhiệm vụ do nhà trường đề ra;
          - Thay mặt Hiệu trưởng, kết hợp với giáo viên bộ môn để tổ chức lớp học luôn đạt chất lượng, hiệu quả và liên hệ chặt chẽ với phụ huynh để thông báo về tình hình và kết quả học tập của học sinh (đặc biệt là với những học sinh nghỉ học vô lí do, bỏ tiết và các vấn đề bất thường khác trong các buổi học nội khóa và học thêm).
          - Đánh giá, nhận xét, xếp loại hạnh kiểm cho học sinh; là người cuối cùng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những sai sót (nếu có) ghi trong học bạ.
          6. Nhiệm vụ của tổ Giáo vụ - Văn thư
          - Tổng hợp các số liệu của nhà trường, lưu trữ (thành tích của tập thể, cá nhân, các danh hiệu đạt được của tập thể, cá nhân, chứng nhận SKKN…)
          - Quản lí, lưu trữ hồ sơ của nhà trường;
          - Trực tiếp làm công tác thi; nhập dữ liệu, quản lí hồ sơ…
          - Quản lí sổ báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm và có trách nhiệm nhắc nhở GVCN, học sinh, CBQL thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ;
          - Thực hiện chế độ hành chính một cửa.
 
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                       Chu Anh Tuấn