Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
170
Hôm qua:
371
Tuần này:
840
Tháng này:
541
Tất cả:
1865108

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC

 THÔNG BÁO
Hạn nộp hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2019 – 2020 chậm nhất là 17h00 ngày 22/06/2019. Đề nghị những học sinh (có danh sách kèm theo), khẩn trương đến trường THPT chuyên Lam Sơn để làm thủ tục nhập học. Nếu quá thời hạn trên, học sinh không đến nhập học (mà không có lý do chính đáng) thì nhà trường sẽ gọi bổ sung học sinh có điểm kế cận để thay thế.
DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA ĐẾN NỘP HỒ SƠ NHẬP HỌC
TT
Họ tên
Ngày sinh
Chuyên
Học sinh trường
 Ghi chú
1
Lê Đức Anh
01/01/2004
Toán
THCS Nhữ Bá Sỹ
 
2
Trịnh Duy Minh
12/06/2004
Toán
THCS Trần Mai Ninh
 
3
Trịnh Duy Phong
22/07/2004
Toán
THCS Thị trấn
 
4
Nguyễn Hà Anh
25/08/2004
Toán
THCS Nhữ Bá Sỹ
 
5
Đinh Mai Hoàng Anh
27/04/2004
Toán
THCS Chu Văn An
 
6
Đỗ Thanh Hà
29/10/2004
Tiếng Anh
THCS Trần Mai Ninh
 
7
Nguyễn Hà Linh
01/01/2004
Tiếng Anh
THCS Trần Mai Ninh
 
8
Nguyễn Đình Quang
12/04/2004
Tin
THCS Minh Khai
 
9
Lê Trung Kiên
12/02/2004
Tin
THCS Lý Tự Trọng
 
10
Kiều Lê Thanh Hà
17/10/2004
Địa lý
THCS Lý Tự Trọng
 
11
Lê Mỹ Tâm
11/04/2004
Hoá học
THCS Hoằng Châu