Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Thầy Trịnh Thọ Trường
Sinh nhật: 01-10
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Bùi Thị Hoài
Sinh nhật: 05-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Cô Lê Thị Hương
Sinh nhật: 22-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Cô Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 17-10
Cô Lê Linh Hương
Sinh nhật: 03-10
Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Thầy Trịnh Thọ Trường
Sinh nhật: 01-10
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Bùi Thị Hoài
Sinh nhật: 05-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Cô Lê Thị Hương
Sinh nhật: 22-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Cô Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 17-10
Cô Lê Linh Hương
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 17-10
Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Cô Lê Linh Hương
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10

Truy cập

Hôm nay:
600
Hôm qua:
1950
Tuần này:
8210
Tháng này:
27709
Tất cả:
1729684

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số: 52 TB/ THPTLS
V/v tuyển  sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Lam Sơn năm học 2018 -2019

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN


NĂM HỌC 2018 - 2019

 Thực hiện công văn số 3561/UBND-VX, ngày 4/4/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá và công văn số 666/SGD&ĐT–KT&KĐCLGD ngày 5 tháng 4 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 – 2019, trường THPT chuyên Lam Sơn xin trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

                  1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2018 - 2019 trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh các lớp chuyên Toán, chuyên Lý, chuyên Hóa, chuyên Sinh, chuyên Tin, chuyên Văn, chuyên Sử, chuyên Địa, chuyên Tiếng Anh

Số lượng tuyển cụ thể: Chuyên Toán tuyển 70 học sinh, chuyên Tiếng Anh tuyển 70 học sinh, các môn chuyên còn lại mỗi môn tuyển 35 học sinh.

2. Phương thức tuyển sinh

Thi tuyển chung với kì thi lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú.

3. Thời gian thi

Ngày 08 và 09 tháng 6 năm 2018.

4. Đối t­ượng, điều kiện dự  thi

-  Học sinh đúng độ tuổi quy định, có đủ hồ sơ hợp lệ;

-  Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, trường hợp hộ khẩu ở tỉnh ngoài thì Giám đốc Sở sẽ xem xét và quyết định;

- Xếp loại hạnh kiểm và học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

-   Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

       5.Môn thi, đăng ký dự thi                                                   

- Mỗi thí sinh dự thi 4 môn: gồm Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh cùng với kì thi tuyển sinh vào 10 THPT (tính điểm hệ số 1) và 1 môn chuyên (tính điểm hệ số 2).

Quy định thi môn chuyên như sau:

 

Lớp

Thi môn

Lớp

Thi môn

Chuyên Toán

Toán học

Chuyên Văn

Ngữ văn

Chuyên Lý

Vật lý

Chuyên Sử

Lịch s

Chuyên Hóa

Hóa học

Chuyên Địa

Địa lý

Chuyên Sinh

Sinh học

Chuyên Tiếng Anh

Tiếng Anh

Chuyên Tin

Toán học

 

 

 

- Đăng kí dự thi:

+ Học sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn nạp hồ sơ tại trường THPT chuyên Lam Sơn, được đăng kí dự tuyển vào học THPT chuyên Lam Sơn và một nguyện vọng học tại một trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định.

+ Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, đăng kí thi vào lớp 10 chuyên Lam Sơn thì được đăng kí thêm 2 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 học tại một trường THPT dân tộc nội trú (DTNT tỉnh hoặc DTNT Ngọc Lặc), nguyện vọng 2 học tại một trường THPT công lập  trên địa bàn cư trú theo quy định.

              6. Lịch thi, thời gian làm bài, nơi thi, hình thức thi

- Lịch thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho TS

Giờ bắt đầu làm bài

08/6/2018

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngữ văn

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

09/6/2018

Sáng

Tiếng Anh

60 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Môn chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

          -  Nơi thi: Tại các trường THPT chuyên Lam Sơn, THCS Trần Mai Ninh (Thành phố Thanh Hóa), THCS Minh Khai (Thành phố Thanh Hóa).

-  Hình thức thi: Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kĩ năng nghe.

- 7h 30 phút ngày 7/6/2018: Thí sinh có mặt tại trư­ờng THPT Lam Sơn để xem địa điểm thi;

-  14h00 phút ngày 7/6/2018: Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để xem số báo danh, phòng thi và học quy chế thi.

7. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu thống nhất, do Sở GD&ĐT quy định);

- Thẻ dự thi có dán ảnh và có dấu giáp lai trên ảnh, trường THCS xác nhận và đóng dấu.

- Bản photo kết quả học tập rèn luyện cả năm các lớp cấp THCS;

- Bản photo giấy khai sinh;

- Bản photo Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do trường THCS cấp);

- Bản photo giấy chứng nhận Học sinh đạt giải chính thức kỳ thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh (nếu có).

- Bản pho to giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

- Bản pho to giấy chứng nhận nghề phổ thông do Sở GD&ĐT cấp;

- Hai phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ ngư­ời nhận (địa chỉ của thí sinh hoặc gia đình thí sinh).

Các bản photo không yêu cầu công chứng, khi được vào học yêu cầu học sinh nộp bản photo công chứng hoặc bản chính.

8. Xét trúng tuyển

           - Giám đốc Sở quyết định thành lập tại tr­ường THPT chuyên Lam Sơn Hội đồng tuyển sinh, gồm:

+  Chủ tịch: Hiệu trư­ởng;

+ Các Phó chủ tịch: Các Phó Hiệu trư­ởng;

+ Thư­ ký: Th­ư ký Hội đồng;

+ Ủy viên: Một số tổ trư­ởng chuyên môn, đại diện các đoàn thể.

- Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và kế hoạch đ­­ược giao. 

- Sau khi có kết quả thi, trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức xét tuyển theo quy định. Sau khi trường THPT chuyên Lam Sơn xét tuyển xong, các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tỉnh mới tổ chức xét tuyển. Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào THPT chuyên Lam Sơn sẽ dùng kết quả ba môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) để xét tuyển vào lớp 10 THPT mà thí sinh đó đã đăng ký.

- Điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển, xét trúng tuyển:

+ Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên + điểm bài thi môn chuyên (tương ứng với lớp chuyên) × 2.

+ Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn không chuyên đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 5,0 điểm trở lên.

          + Xét trúng tuyển: Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; đạt giải cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có giải thi HSG cấp tỉnh cùng môn chuyên đăng ký dự thi (ưu tiên lần lượt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba); có điểm TB môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm TB các môn năm học lớp 9 cao hơn.

9. Lệ phí thi

Theo qui định của UBND tỉnh.

10. Bán và thu hồ sơ

- Từ ngày 16/5/2018 thí sinh liên hệ với trường THPT chuyên Lam Sơn để mua hồ sơ và được  hướng dẫn cụ thể về đăng kí dự thi.

- Ngày 21,22/5/2018: Thí sinh nạp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi tại trường THPT chuyên Lam Sơn.

- Ngày 23/5/2018: Thông báo công khai số thí sinh đăng kí dự thi, thay đổi nguyện vọng cho học sinh, nhập dữ liệu.

- Ngày 24/5/2018: Chốt danh sách dự thi.

   
                                                                         
  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    (Đã kí)


                                                                              Chu Anh Tuấn

 

                                                                         

Tin nóng

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học
BUỔI ĐI TẶNG QUÀ CHO CÁC EM NHỎ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06
SẮC TÍM HỌC TRÒ – LỜI TRI ÂN CỦA CHÚNG CON
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch thi khảo sát các môn thi THPT Quốc gia (Đợt 3)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ RA QUÂN GẶP MẶT HỌC SINH THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2019
RUNG CHUÔNG VÀNG 2019
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 2)