Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Thầy Trịnh Văn Hoa
Sinh nhật: 28-05
Cô Lê Thị Thủy B
Sinh nhật: 04-06
Cô Lê Thị Phương Nga
Sinh nhật: 15-06
Cô Hoàng Huyền Trang
Sinh nhật: 01-06
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06
Cô Lê Thị Thu Trang
Sinh nhật: 09-06
Thầy Lương Viết Mạnh
Sinh nhật: 05-06
Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Thầy Trịnh Văn Hoa
Sinh nhật: 28-05
Cô Lê Thị Thủy B
Sinh nhật: 04-06
Cô Lê Thị Phương Nga
Sinh nhật: 15-06
Cô Hoàng Huyền Trang
Sinh nhật: 01-06
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06
Cô Lê Thị Thu Trang
Sinh nhật: 09-06
Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Thầy Trịnh Văn Hoa
Sinh nhật: 28-05
Cô Lê Thị Thủy B
Sinh nhật: 04-06
Cô Lê Thị Phương Nga
Sinh nhật: 15-06
Cô Hoàng Huyền Trang
Sinh nhật: 01-06
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06
Cô Lê Thị Thu Trang
Sinh nhật: 09-06
Thầy Lương Viết Mạnh
Sinh nhật: 05-06

Truy cập

Hôm nay:
124
Hôm qua:
1062
Tuần này:
7467
Tháng này:
32908
Tất cả:
1571188

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 2018

                     SỞ GD&ĐT THANH HÓA                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TR            TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:         TB /THPT-LS                                                              Thanh Hóa, ngày 7  tháng 9  năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thực hiện Công văn số 9497/UBND-VX, ngày 8/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 – 2019; Căn cứ theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019, cụ thể:

1. Số lượng cần tuyển: 12 giáo viên

- Môn Toán: 03;                                 - Môn Sinh học: 02;

- Môn Vật lý: 01;                                - Môn Tin học: 01;

- Môn Hoá học: 01;                            - Môn Tiếng Anh: 02;

- Môn Ngữ văn: 02.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn và Hồ sơ dự tuyển:

Căn cứ theo công văn số 9497/UBND-VX, ngày 8/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 – 2019; Căn cứ theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc các theo quy trình, thủ tục xét tuyển đặc cách tại Điều 15 Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức xét tuyển:

- Hội đồng xét tuyển kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự tuyển, tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn về hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt.

- Hội đồng xét tuyển ra quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn để kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy định tại quyết định 2977/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Số lượng tiểu ban: 07 tiểu ban. Nhiệm vụ của các tiểu ban: Giúp việc cho hội đồng xét tuyển theo quy định tại quyết định 2977/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể: Lựa chọn và đề xuất một số chuyên đề môn chuyên phù hợp với yêu cầu thực tế dạy chuyên để ứng viên chuẩn bị. Các chuyên đề đề xuất được niêm phong dưới chế độ bảo mật nạp cho Hội đồng. Các ứng viên dự tuyển trực tiếp bắt thăm chọn chuyên đề cần báo cáo. Sau thời gian chuẩn bị (từ 01 đến 02 ngày), mỗi ứng viên trình bày chuyên đề trước tiểu ban, trả lời các câu hỏi phỏng vấn của tiểu ban. Kết thúc phỏng vấn, tiểu ban họp và biểu quyết bằng phiếu kín đề xuất ý kiến tuyển dụng hoặc không tuyển dụng, báo cáo kêt quả bằng biên bản với Hội đồng.

- Sau khi có kết quả thẩm định chuyên môn của các tiểu ban, Hội đồng xét tuyển xem xét cùng với việc đánh giá hồ sơ dự tuyển để đề xuất trúng tuyển.

5. Lịch trình tổ chức xét tuyển:

- Từ ngày 15/9/2018 đến ngày 25/9/2018: Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa) và website của nhà trường.

- Từ ngày 25/9/2018 đến hết ngày 01/10/2018 (1 tuần): Nhận hồ sơ dự tuyển của các ứng viên (nộp trực tiếp tại VP Trường THPT chuyên Lam Sơn).

- Ngày 02/10/2018: Hội đồng xét tuyển xét hồ sơ của ứng viên dự tuyển.

- Ngày 03/10/2018: Hội đồng xét tuyển báo cáo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển về Sở GD-ĐT.

- Ngày 04/10/2018: Gặp mặt các ứng viên tham gia xét tuyển để thông báo kế hoạch, phương thức thẩm định chuyên môn và bốc thăm chuyên đề cần báo cáo.

- Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 15/10/2018: Các ứng viên dự tuyển dạy và  báo cáo chuyên đề trước tiểu ban chuyên môn.

- Ngày 16/10/2018: Họp Hội đồng, xét kết quả thẩm định chuyên môn, thống nhất danh sách ứng viên đề xuất trúng tuyển báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Từ ngày 26/10/2018: Công bố kết quả xét tuyển.

- Từ ngày 27/10/2018 đến 31/10/2018: Các ứng viên trúng tuyển hoàn tất các thủ tục thuyên chuyển công tác.

- Từ ngày 01/11/2018: Ứng viên trúng tuyển chính thức nhận công tác tại trường THPT chuyên Lam Sơn.

6. Lệ phí tham gia xét tuyển:

Lệ phí tham gia xét tuyển: 500.000đ/ứng viên.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)

 

NGƯT Chu Anh Tuấn

 

 Link dowload: Quyết định tuyển giáo viên LS (1).pdf