Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
93
Hôm qua:
592
Tuần này:
93
Tháng này:
9968
Tất cả:
1848162

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 2018

                     SỞ GD&ĐT THANH HÓA                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TR            TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:         TB /THPT-LS                                                              Thanh Hóa, ngày 7  tháng 9  năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Thực hiện Công văn số 9497/UBND-VX, ngày 8/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 – 2019; Căn cứ theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2018 - 2019, cụ thể:

1. Số lượng cần tuyển: 12 giáo viên

- Môn Toán: 03;                                 - Môn Sinh học: 02;

- Môn Vật lý: 01;                                - Môn Tin học: 01;

- Môn Hoá học: 01;                            - Môn Tiếng Anh: 02;

- Môn Ngữ văn: 02.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn và Hồ sơ dự tuyển:

Căn cứ theo công văn số 9497/UBND-VX, ngày 8/8/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2018 – 2019; Căn cứ theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc các theo quy trình, thủ tục xét tuyển đặc cách tại Điều 15 Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức xét tuyển:

- Hội đồng xét tuyển kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự tuyển, tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn về hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt.

- Hội đồng xét tuyển ra quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn để kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy định tại quyết định 2977/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Số lượng tiểu ban: 07 tiểu ban. Nhiệm vụ của các tiểu ban: Giúp việc cho hội đồng xét tuyển theo quy định tại quyết định 2977/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể: Lựa chọn và đề xuất một số chuyên đề môn chuyên phù hợp với yêu cầu thực tế dạy chuyên để ứng viên chuẩn bị. Các chuyên đề đề xuất được niêm phong dưới chế độ bảo mật nạp cho Hội đồng. Các ứng viên dự tuyển trực tiếp bắt thăm chọn chuyên đề cần báo cáo. Sau thời gian chuẩn bị (từ 01 đến 02 ngày), mỗi ứng viên trình bày chuyên đề trước tiểu ban, trả lời các câu hỏi phỏng vấn của tiểu ban. Kết thúc phỏng vấn, tiểu ban họp và biểu quyết bằng phiếu kín đề xuất ý kiến tuyển dụng hoặc không tuyển dụng, báo cáo kêt quả bằng biên bản với Hội đồng.

- Sau khi có kết quả thẩm định chuyên môn của các tiểu ban, Hội đồng xét tuyển xem xét cùng với việc đánh giá hồ sơ dự tuyển để đề xuất trúng tuyển.

5. Lịch trình tổ chức xét tuyển:

- Từ ngày 15/9/2018 đến ngày 25/9/2018: Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa) và website của nhà trường.

- Từ ngày 25/9/2018 đến hết ngày 01/10/2018 (1 tuần): Nhận hồ sơ dự tuyển của các ứng viên (nộp trực tiếp tại VP Trường THPT chuyên Lam Sơn).

- Ngày 02/10/2018: Hội đồng xét tuyển xét hồ sơ của ứng viên dự tuyển.

- Ngày 03/10/2018: Hội đồng xét tuyển báo cáo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển về Sở GD-ĐT.

- Ngày 04/10/2018: Gặp mặt các ứng viên tham gia xét tuyển để thông báo kế hoạch, phương thức thẩm định chuyên môn và bốc thăm chuyên đề cần báo cáo.

- Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 15/10/2018: Các ứng viên dự tuyển dạy và  báo cáo chuyên đề trước tiểu ban chuyên môn.

- Ngày 16/10/2018: Họp Hội đồng, xét kết quả thẩm định chuyên môn, thống nhất danh sách ứng viên đề xuất trúng tuyển báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Từ ngày 26/10/2018: Công bố kết quả xét tuyển.

- Từ ngày 27/10/2018 đến 31/10/2018: Các ứng viên trúng tuyển hoàn tất các thủ tục thuyên chuyển công tác.

- Từ ngày 01/11/2018: Ứng viên trúng tuyển chính thức nhận công tác tại trường THPT chuyên Lam Sơn.

6. Lệ phí tham gia xét tuyển:

Lệ phí tham gia xét tuyển: 500.000đ/ứng viên.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)

 

NGƯT Chu Anh Tuấn

 

 Link dowload: Quyết định tuyển giáo viên LS (1).pdf

Tin khác

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN NĂM 2018
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018
Trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
CHÂN DUNG NGƯỜI "TIẾP LỬA" LÒ LUYỆN NHÂN TÀI CỦA XỨ THANH
LAM SƠN, MÙA BỘI THU HUY CHƯƠNG VÀNG, BẠC TẠI CÁC KÌ THI OLYMPIC QUỐC TẾ.
Hoàng Minh Trung trở về cùng tấm huy chương vàng Olympic Sinh học quốc tế 2018
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
DANH SÁCH HỌC SINH THI VÀO 10 ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG 2

Tin nóng

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học
BUỔI ĐI TẶNG QUÀ CHO CÁC EM NHỎ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06
SẮC TÍM HỌC TRÒ – LỜI TRI ÂN CỦA CHÚNG CON
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch thi khảo sát các môn thi THPT Quốc gia (Đợt 3)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ RA QUÂN GẶP MẶT HỌC SINH THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2019
RUNG CHUÔNG VÀNG 2019
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 2)