Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Thầy Trịnh Thọ Trường
Sinh nhật: 01-10
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Bùi Thị Hoài
Sinh nhật: 05-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Cô Lê Thị Hương
Sinh nhật: 22-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Cô Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 17-10
Cô Lê Linh Hương
Sinh nhật: 03-10
Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Thầy Trịnh Thọ Trường
Sinh nhật: 01-10
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Bùi Thị Hoài
Sinh nhật: 05-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Cô Lê Thị Hương
Sinh nhật: 22-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Cô Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 17-10
Cô Lê Linh Hương
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Thủy A
Sinh nhật: 13-10
Cô Trịnh Ngọc Anh
Sinh nhật: 14-10
Cô Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 17-10
Thầy Nguyễn Hữu Hán
Sinh nhật: 15-10
Cô Ngô Thị Thúy Hằng
Sinh nhật: 02-10
Cô Phan Thị Hồng
Sinh nhật: 17-10
Cô Lê Linh Hương
Sinh nhật: 03-10
Cô Lê Thị Lan Hương
Sinh nhật: 05-10
Cô Nghiêm Thị Huyền
Sinh nhật: 13-10
Cô Phạm Tuyết Lan
Sinh nhật: 12-10
Cô Lê Thị Ngà
Sinh nhật: 03-10
Thầy Nguyễn Đặng Phú
Sinh nhật: 19-10
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Thầy Trịnh Văn Sơn
Sinh nhật: 02-10
Cô Bùi Thị Thiệp
Sinh nhật: 13-10
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Thầy Lê Hồng Điệp
Sinh nhật: 03-10

Truy cập

Hôm nay:
602
Hôm qua:
1950
Tuần này:
8212
Tháng này:
27711
Tất cả:
1729686

Thông báo tuyển giáo viên

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  142 TB/THPT-LS   

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 08  năm 2017

                          
 
THÔNG BÁO TUYỂN GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thực hiện Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt phương án tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2017 - 2018. Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, trường THPT chuyên Lam Sơn tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2017 - 2018, cụ thể:

1. Số lượng cần tuyển: 12 giáo viên

- Môn Toán: 02;                                 - Môn Sinh học: 02;

- Môn Vật lý: 03;                                - Môn Tin học: 01;

- Môn Hoá học: 01;                            - Môn Tiếng Anh: 03.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn và Hồ sơ dự tuyển:

Thực hiện theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển đặc các theo quy trình, thủ tục xét tuyển đặc cách tại Điều 15 Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh.

4. Tổ chức xét tuyển:

- Hội đồng xét tuyển kiểm tra, đánh giá hồ sơ dự tuyển, tổng hợp danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn về hồ sơ đăng ký dự tuyển theo quy định, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt.

- Hội đồng xét tuyển ra quyết định thành lập các tiểu ban chuyên môn để kiểm tra, sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ của các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển theo đúng quy định tại quyết định 2977/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiệm vụ của các tiểu ban: Lựa chọn và đề xuất một số chuyên đề môn chuyên phù hợp với yêu cầu thực tế dạy chuyên để ứng viên chuẩn bị. Các chuyên đề đề xuất được niêm phong dưới chế độ bảo mật nạp cho Hội đồng. Các ứng viên dự tuyển trực tiếp bắt thăm chọn chuyên đề cần báo cáo. Sau thời gian chuẩn bị (từ 01 đến 02 ngày), mỗi ứng viên trình bày chuyên đề trước tiểu ban, trả lời các câu hỏi phỏng vấn của tiểu ban. Kết thúc phỏng vấn, tiểu ban họp và biểu quyết bằng phiếu kín đề xuất ý kiến tuyển dụng hoặc không tuyển dụng, báo cáo kêt quả bằng biên bản với Hội đồng.

- Sau khi có kết quả thẩm định chuyên môn của các tiểu ban, Hội đồng xét tuyển xem xét cùng với việc đánh giá hồ sơ dự tuyển để đề xuất trúng tuyển.

5. Lịch trình tổ chức xét tuyển:

- Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 11/9/2017: Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa) và website của nhà trường.

- Từ ngày 12/9/2017 đến hết ngày 18/9/2017: Nhận hồ sơ dự tuyển của các ứng viên (nộp trực tiếp tại VP Trường THPT chuyên Lam Sơn).

- Ngày 20/9/2017: Hội đồng xét tuyển xét hồ sơ của ứng viên dự tuyển.

- Ngày 21/9/2017: Hội đồng xét tuyển báo cáo danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia xét tuyển về Sở GD-ĐT.

- Ngày 23/9/2017: Gặp mặt các ứng viên tham gia xét tuyển để thông báo kế hoạch, phương thức thẩm định chuyên môn và bốc thăm chuyên đề cần báo cáo.

- Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 28/9/2017: Các ứng viên dự tuyển báo cáo chuyên đề trước tiểu ban chuyên môn.

- Ngày 29/9/2017: Họp Hội đồng, xét kết quả thẩm định chuyên môn, thống nhất danh sách ứng viên đề xuất trúng tuyển báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Từ ngày 07/10/2017: Công bố kết quả xét tuyển.

- Từ ngày 09/10/2017 đến 14/10/2017: Các ứng viên trúng tuyển hoàn tất các thủ tục thuyên chuyển công tác.

- Từ ngày 16/10/2017: Ứng viên trúng tuyển chính thức nhận công tác tại trường THPT chuyên Lam Sơn.

6. Lệ phí tham gia xét tuyển:

Lệ phí tham gia xét tuyển: 500.000đ/ứng viên.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                               (Đã ký)

 

NGƯT Chu Anh Tuấn


Lin dowload: Quyết định tuyển giáo viên LS.pdf     (Xem chi tiết quyết định tại đây)

Tin khác

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo tuyển giáo viên
Dương Tiến Quang Huy - Chủ nhân của tấm huy chương Bạc Olimpic Sinh học quốc tế lần thứ 28
THẦY TRÒ TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG
Lê Quang Dũng - Người viết tiếp trang sử truyền thống Lam Sơn hào hùng
THÔNG BÁO NHẬP HỌC VÀO 10
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN NHIỆM KÌ 2017 - 2022
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT ĐỢT 3
TOP 200 TRƯỜNG THPT TỐT NHẤT VIỆT NAM NĂM 2016
LỄ TRAO THƯỞNG CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI KHKT QUỐC GIA VÀ HSG GIỎI TỈNH

Tin nóng

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học
BUỔI ĐI TẶNG QUÀ CHO CÁC EM NHỎ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06
SẮC TÍM HỌC TRÒ – LỜI TRI ÂN CỦA CHÚNG CON
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch thi khảo sát các môn thi THPT Quốc gia (Đợt 3)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ RA QUÂN GẶP MẶT HỌC SINH THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2019
RUNG CHUÔNG VÀNG 2019
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 2)