Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
89
Hôm qua:
592
Tuần này:
89
Tháng này:
9964
Tất cả:
1848158

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II . Năm học 2016-2017.

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10T

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Lịch Sử

Ngoại ngữ

Sinh học

Lịch Sử

Thể dục

 

2

Vật lí

GDCD

Hóa học

Tin học

Hóa học

Thể dục

 

3

Toán

Ngoại ngữ

Địa lí

Toán

Ngoại ngữ

Toán

 

4

Toán

Ngữ văn

Vật lí

Toán

Ngữ văn

Toán

 

5

Tin học

 

 

 

Ngữ văn

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10F

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Tin học

Vật lí

Ngoại ngữ

Sinh học

Lịch Sử

 

2

Địa lí

Ngữ văn

Vật lí

Ngữ văn

Toán

Tin học

 

3

Vật lí

Ngữ văn

Hóa học

Thể dục

GDCD

Hóa học

 

4

Toán

Toán

Ngoại ngữ

Thể dục

Ngoại ngữ

Vật lí

 

5

Toán

 

 

 

Lịch Sử

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10H

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Vật lí

Hóa học

Vật lí

Toán

Ngoại ngữ

 

2

Hóa học

Lịch Sử

Hóa học

GDCD

Ngoại ngữ

Lịch Sử

 

3

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Toán.

Ngữ văn

Tin học

Tin học

 

4

Thể dục

Địa lí

Toán.

Ngữ văn

Sinh học

Hóa học

 

5

Thể dục

 

 

Toán

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10S

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Thể dục

Vật lí

Lịch Sử

Hóa học

Hóa học

 

2

Sinh học

Thể dục

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tin học

Ngoại ngữ

 

3

Sinh học

Tin học

Ngữ văn

Sinh học

Địa lí

Sinh học

 

4

Ngữ văn

Vật lí

Ngữ văn

Toán

GDCD

Toán

 

5

Lịch Sử

Toán

 

Toán

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10I

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Hóa học

Hóa học

Tin học

Vật lí

Toán

 

2

Tin học

Ngoại ngữ

Toán

Sinh học

Ngữ văn

Toán

 

3

Tin học

Thể dục

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Lịch Sử

 

4

Địa lí

Thể dục

GDCD

Vật lí

Lịch Sử

Tin học

 

5

 

 

 

Ngữ văn

Ngoại ngữ

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10V

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Thể dục

Sinh học

Ngoại ngữ

Toán

Vật lí

 

2

Ngoại ngữ

Thể dục

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Toán

GDCD

 

3

Ngữ văn

Toán

Ngữ văn

Vật lí

Hóa học

Ngữ văn

 

4

Ngữ văn

Toán

Hóa học

Địa lí

Tin học

Ngữ văn

 

5

Tin học

Lịch Sử

 

 

Lịch Sử

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10SU

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Vật lí

Lịch Sử

Vật lí

Tin học

Thể dục

 

2

Lịch Sử

Toán

GDCD

Ngoại ngữ

Toán

Thể dục

 

3

Sinh học

Toán

Địa lí

Địa lí

Toán

Ngữ văn

 

4

Tin học

Hóa học

Hóa học

Ngữ văn

Ngữ văn

Lịch Sử

 

5

 

 

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Ngoại ngữ

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10D

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Thể dục

Ngoại ngữ

Sinh học

 

2

Địa lí

Tin học

Ngữ văn

Thể dục

Lịch Sử

Toán

 

3

Lịch Sử

Hóa học

GDCD

Hóa học

Toán

Toán

 

4

Ngữ văn

Vật lí

Ngoại ngữ

Vật lí

Toán

Địa lí

 

5

Ngữ văn

 

Địa lí

 

Tin học

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10N

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Hóa học

Ngoại ngữ

Toán

Lịch Sử

Tin học

 

2

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Toán

Vật lí

Sinh học

 

3

Ngoại ngữ

Toán

Hóa học

Thể dục

Ngữ văn

Toán

 

4

Lịch Sử

Vật lí

Tin học

Thể dục

Ngữ văn

Ngoại ngữ

 

5

Ngữ văn

GDCD

 

 

Địa lí

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10A

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Ngữ văn

Vật lí

Toán

Tin học

Tin học

 

2

Toán

Ngữ văn

Địa lí

Lịch Sử

Vật lí

Lịch Sử

 

3

Ngoại ngữ

Hóa học

Ngữ văn

Sinh học

Hóa học

Ngoại ngữ

 

4

GDCD

Thể dục

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Toán

Ngoại ngữ

 

5

 

Thể dục

 

Ngoại ngữ

Toán

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

10P

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Toán

Hóa học

Toán

Thể dục

Toán

 

2

Tin học

Địa lí

Sinh học

Toán

Thể dục

Tin học

 

3

Ngoại ngữ

Lịch Sử

Ngoại ngữ

GDCD

Vật lí

Hóa học

 

4

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Vật lí

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Lịch Sử

 

5

 

Ngữ văn

 

Ngoại ngữ

Ngữ văn

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11T

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Ngữ văn

Toán

Thể dục

Ngoại ngữ

GDCD

 

2

Tin học

Ngữ văn

Toán

Thể dục

Vật lí

Địa lí

 

3

Toán

Sinh học

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Công Nghệ

Toán

 

4

Toán

Hóa học

Vật lí

Công Nghệ

Hóa học

Toán

 

5

Lịch Sử

Ngoại ngữ

Sinh học

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11F

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Sinh học

Thể dục

Công Nghệ

Hóa học

Toán

 

2

Vật lí

GDCD

Thể dục

Toán

Ngữ văn

Toán

 

3

Toán

Ngữ văn

Công Nghệ

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Ngoại ngữ

 

4

Tin học

Ngoại ngữ

Sinh học

Vât lí

Địa lí

Vật lí

 

5

 

Vât lí

Hóa học

Lịch Sử

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11H

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Thể dục

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Sinh học

 

2

Hóa học

Thể dục

Hóa học

Toán

Công Nghệ

Công Nghệ

 

3

Địa lí

Vật lí

Hóa học

Toán

Ngoại ngữ

Lịch Sử

 

4

Toán

Ngữ văn

Vật lí

GDCD

Sinh học

Hóa học

 

5

Toán

Ngữ văn

 

Tin học

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11S

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Ngoại ngữ

Toán

Sinh học

Vật lí

Công Nghệ

 

2

Sinh học

Lịch Sử

Toán

Ngữ văn

Tin học

Hóa học

 

3

Toán

Ngữ văn

Vật lí

Công Nghệ

Toán

GDCD

 

4

Thể dục

Ngữ văn

Địa lí

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Sinh học

 

5

Thể dục

Hóa học

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11I

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

GDCD

Toán

Sinh học

Toán

Toán

 

2

Tin học

Ngoại ngữ

Sinh học

Tin học

Công Nghệ

Toán

 

3

Ngữ văn

Thể dục

Vật lí

Ngữ văn

Vật lí

Công Nghệ

 

4

Ngữ văn

Thể dục

Hóa học

Lịch Sử

Địa lí

Tin học

 

5

Hóa học

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11V

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Thể dục

Ngữ văn

Công Nghệ

Toán

Địa lí

 

2

Ngữ văn

Thể dục

Ngữ.văn

Sinh học

Toán

Hóa học

 

3

Toán

Ngoại ngữ

Sinh học

Hóa học

Ngữ.văn

Ngoại ngữ

 

4

Lịch Sử

GDCD

Tin học

Ngoại ngữ

Ngữ.văn

Ngữ văn

 

5

Công Nghệ

Vật lí

Toán

Vật lí

Ngoại ngữ

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11SU

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Sinh học

Thể dục

Lịch Sử

Địa lí

Toán

 

2

Lịch Sử

Ngoại ngữ

Thể dục

Hóa học

Ngữ văn

Toán

 

3

Ngữ văn

Ngữ văn

Sinh học

Công Nghệ

Toán

GDCD

 

4

Hóa học

Ngữ văn

Địa lí

Toán

Ngoại ngữ

Lịch Sử

 

5

Ngoại ngữ

Vật lí

Tin học

Vật lí

Công Nghệ

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11D

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Ngữ văn

Hóa học

Toán

Sinh học

Ngữ văn

 

2

Địa lí

Tin học

Địa lí

Ngữ văn

Toán

GDCD

 

3

Toán

Thể dục

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Toán

Lịch Sử

 

4

Ngoại ngữ

Thể dục

Sinh học

Hóa học

Vật lí

Địa lí

 

5

Vật lí

 

Công Nghệ

Công Nghệ

Ngoại ngữ

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11N

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

GDCD

Ngữ văn

Thể dục

Ngữ văn

Lịch Sử

 

2

Ngoại ngữ

Hóa học

Ngữ văn

Thể dục

Ngữ văn

Sinh học

 

3

Ngoại ngữ

Tin học

Địa lí

Vật lí

Hóa học

Ngoại ngữ

 

4

Vật lí

Công Nghệ

Ngoại ngữ

Toán

Công Nghệ

Toán

 

5

Sinh học

Toán

Ngoại ngữ

Toán

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11A

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Hóa học

 

2

Vật lí

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ

GDCD

Vật lí

 

3

Ngoại ngữ

Địa lí

Tin học

Sinh học

Lịch Sử

Ngoại ngữ

 

4

Toán

Sinh học

Thể dục

Công Nghệ

Công Nghệ

Ngoại ngữ

 

5

Toán

Ngữ văn

Thể dục

Hóa học

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

11P

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Lịch Sử

Ngoại ngữ

Công Nghệ

Toán

Thể dục

 

2

Ngoại ngữ

Vật lí

Ngoại ngữ

Toán

Toán

Thể dục

 

3

Ngoại ngữ

Công Nghệ

Ngữ văn

Toán

Vật lí

Sinh học

 

4

Sinh học

Hóa học

Ngữ văn

Ngữ văn

Hóa học

Ngoại ngữ

 

5

Ngữ văn

 

Địa lí

Tin học

GDCD

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12T

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Toán

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Hóa học

Toán

 

2

GDCD

Toán

Vật lí

Công Nghệ

Sinh học

Toán

 

3

Địa lí

Hóa học

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Vật lí

 

4

Thể dục

Lịch Sử

Ngữ văn

Tin học

Toán

Địa lí

 

5

Thể dục

 

Tin học

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12F

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Ngoại ngữ

Địa lí

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Công Nghệ

 

2

Toán

Tin học

Ngoại ngữ

GDCD

Hóa học

Lịch Sử

 

3

Ngữ văn

Sinh học

Thể dục

Vât lí

Toán

Vật lí

 

4

Ngữ văn

Vât lí

Thể dục

Tin học

Toán

Toán

 

5

 

Hóa học

 

Địa lí

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12H

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Ngoại ngữ

Sinh học

Thể dục

Công Nghệ

Lịch Sử

 

2

Hóa học

Ngữ văn

Toán

Thể dục

Tin học

Ngữ văn

 

3

Vật lí

Địa lí

Toán

GDCD

Toán

Ngữ văn

 

4

Địa lí

Tin học

Vật lí

Ngoại ngữ

Toán

Hóa học

 

5

 

 

Hóa học

 

Ngoại ngữ

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12S

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Địa lí

Sinh học

GDCD

Thể dục

Lịch Sử

 

2

Sinh học

Hóa học

Vật lí

Ngoại ngữ

Thể dục

Hóa học

 

3

Tin học

Ngữ văn

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Tin học

 

4

Vật lí

Ngoại ngữ

Địa lí

Ngữ văn

Toán

Công Nghệ

 

5

 

Toán

 

Sinh học

Toán

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12I

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Toán

Ngữ văn

Địa lí

Toán

Ngoại ngữ

 

2

Hóa học

Toán

Ngữ văn

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Sinh học

 

3

Vật lí

Tin học

Ngoại ngữ

Thể dục

Lịch Sử

Toán

 

4

Công Nghệ

GDCD

Tin học

Thể dục

Vật lí

Hóa học

 

5

Địa lí

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12V

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Công Nghệ

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Vật lí

 

2

Toán

Ngoại ngữ

Toán

Ngữ văn

Hóa học

GDCD

 

3

Ngữ văn

Toán

Sinh học

Ngoại ngữ

Thể dục

Địa lí

 

4

Tin học

Tin học

Địa lí

Hóa học

Thể dục

Ngữ văn

 

5

Vật lí

 

Lịch Sử

 

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12SU

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Thể dục

Địa lí

Lịch Sử

Công Nghệ

Hóa học

 

2

Lịch Sử

Thể dục

Hóa học

Toán

Sinh học

Vật lí

 

3

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Tin học

Ngoại ngữ

Ngữ văn

 

4

Địa lí

Toán

Ngữ văn

GDCD

Toán

Lịch Sử

 

5

Tin học

Vật lí

 

Ngoại ngữ

Toán

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12D

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Toán

Địa lí

Hóa học

Công Nghệ

Sinh học

 

2

Địa lí

Toán

Vật lí

Vật lí

Ngoại ngữ

Lịch Sử

 

3

Tin học

GDCD

Tin học

Lịch Sử

Thể dục

Hóa học

 

4

Toán

Ngữ văn

Ngữ văn

Toán

Thể dục

Địa lí

 

5

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Ngữ văn

Ngoại ngữ

 

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12N

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Toán

Địa lí

Vật lí

Thể dục

Toán

 

2

Ngoại ngữ

Toán

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Thể dục

Toán

 

3

GDCD

Hóa học

Ngữ văn

Ngoại ngữ

Địa lí

Vật lí

 

4

Ngữ văn

Sinh học

Công Nghệ

Lịch Sử

Hóa học

Ngoại ngữ

 

5

 

 

Tin học

Ngữ văn

Tin học

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12A

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Hóa học

Tin học

Ngữ văn

Hóa học

GDCD

 

2

Toán

Sinh học

Địa lí

Ngữ văn

Công Nghệ

Vật lí

 

3

Ngoại ngữ

Thể dục

Ngoại ngữ

Toán

Ngữ văn

Toán

 

4

Ngữ văn

Thể dục

Ngoại ngữ

Toán

Tin học

Ngoại ngữ

 

5

Địa lí

 

 

Lịch Sử

Vật lí

SHTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKB Lớp

12P

 

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

09/01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

 

1

SHTT

Tin học

Công Nghệ

Toán

Ngữ văn

Thể dục

 

2

Ngoại ngữ

Địa lí

Địa lí

Tin học

Ngữ văn

Thể dục

 

3

Ngữ văn

Ngữ văn

Vật lí

Vật lí

Hóa học

GDCD

 

4

Toán

Hóa học

Lịch Sử

Ngoại ngữ

Toán

Ngoại ngữ

 

5

Toán

 

 

Ngoại ngữ

Sinh học

SHTT

 

Tin khác

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II . Năm học 2016-2017.
CHUỖI HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CỦA ĐOÀN TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN
LỄ RA QUÂN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VÀ SƠ KẾT HỌC KÌ I
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA 2017
GIAO LƯU GẶP MẶT CÁC THẾ HỆ THẦY CÔ GIÁO VÀ ĐẠI DIỆN CÁC THẾ HỆ HỌC SINH
TỎA SÁNG ĐÊM HỘI TÀI NĂNG LAM SƠN
LỄ MÍT TINH KỈ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 VÀ 85 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG.
Thông báo chương trình kỉ niệm 20/11 và 85 năm thành lập trường
Trường THPT chuyên Lam Sơn, 85 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển
BẢN LĨNH THÉP MÙA 2 NĂM 2016 ĐÃ GỌI TÊN AI?

Tin nóng

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019 - 2020
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học
BUỔI ĐI TẶNG QUÀ CHO CÁC EM NHỎ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06
SẮC TÍM HỌC TRÒ – LỜI TRI ÂN CỦA CHÚNG CON
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch thi khảo sát các môn thi THPT Quốc gia (Đợt 3)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ RA QUÂN GẶP MẶT HỌC SINH THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2019
RUNG CHUÔNG VÀNG 2019
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 2)