Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Cô Bùi Thị Thanh
Sinh nhật: 15-07
Thầy Phạm Văn Thành
Sinh nhật: 09-07
Thầy Lê Văn Tung
Sinh nhật: 02-07
Thầy Nghiêm Quang Khải
Sinh nhật: 08-07
Cô Phạm Thị Nga
Sinh nhật: 01-07
Cô Nguyễn Thị Thuý Hoà
Sinh nhật: 07-07
Cô Vũ Thị Hương
Sinh nhật: 16-07
Cô Lê Thu Trang
Sinh nhật: 10-07
Thầy Nguyễn Trung Phương
Sinh nhật: 04-07
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06
Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Cô Bùi Thị Thanh
Sinh nhật: 15-07
Thầy Phạm Văn Thành
Sinh nhật: 09-07
Thầy Lê Văn Tung
Sinh nhật: 02-07
Thầy Nghiêm Quang Khải
Sinh nhật: 08-07
Cô Phạm Thị Nga
Sinh nhật: 01-07
Cô Nguyễn Thị Thuý Hoà
Sinh nhật: 07-07
Cô Vũ Thị Hương
Sinh nhật: 16-07
Cô Lê Thu Trang
Sinh nhật: 10-07
Thầy Nguyễn Trung Phương
Sinh nhật: 04-07
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06
Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Cô Bùi Thị Thanh
Sinh nhật: 15-07
Thầy Phạm Văn Thành
Sinh nhật: 09-07
Thầy Lê Văn Tung
Sinh nhật: 02-07
Thầy Nghiêm Quang Khải
Sinh nhật: 08-07
Cô Phạm Thị Nga
Sinh nhật: 01-07
Cô Nguyễn Thị Thuý Hoà
Sinh nhật: 07-07
Cô Lê Thu Trang
Sinh nhật: 10-07
Thầy Nguyễn Trung Phương
Sinh nhật: 04-07
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06

Truy cập

Hôm nay:
600
Hôm qua:
1182
Tuần này:
600
Tháng này:
23589
Tất cả:
1602489

DANH SÁCH HỌC SINH THI VÀO 10 ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG 2

 DANH SÁCH HỌC SINH THI VÀO LAM SƠN ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG 2

 

Mã trường

Tên trường

Số lượng

Ghi chú

 

1

Quan Sơn

3

 

 

2

Quan Sơn 2

3

 

 

3

M­ường Lát

0

 

 

4

Cầm Bá Thước

0

 

 

5

Th­ường Xuân 2

4

 

 

6

Th­ường Xuân 3

0

 

 

7

Thạch Thành 1

1

 

 

8

Thạch Thành 2

1

 

 

9

Thạch Thành 3

0

 

 

10

Thạch Thành 4

0

 

 

11

Cẩm Thủy 1

2

 

 

12

Cẩm Thủy 2

0

 

 

13

Cẩm Thủy 3

0

 

 

14

Lang Chánh

7

 

 

15

Bá Th­ước

2

 

 

16

Hà Văn Mao

1

 

 

17

Bá Th­ước 3

0

 

 

18

Quan Hóa

3

 

 

19

THCS&THPT Quan Hóa

0

 

 

20

Ngọc Lạc

6

 

 

21

Lê Lai

1

 

 

22

Bắc Sơn

0

 

 

23

Nh­ư Thanh

3

 

 

24

THCS&THPT Như­ Thanh

0

 

 

25

Như thanh 2

0

 

 

26

Nh­ư Xuân

7

 

 

27

Nh­ư  Xuân 2

1

 

 

28

THCS&THPT Như Xuân

1

 

 

29

Sầm Sơn

54

 

 

30

Nguyễn Thị Lợi

0

 

 

31

Chu Văn An

33

 

 

32

Quảng X­ương 1

40

 

 

33

Quảng X­ương 2

0

 

 

34

Qủang X­ương 4

1

 

 

35

Đặng Thanh Mai

0

 

 

36

Nguyễn Xuân Nguyên

0

 

 

37

Tĩnh Gia 1

5

 

 

38

Tĩnh Gia 2

0

 

 

39

Tĩnh Gia 3

0

 

 

40

Tĩnh Gia 4

0

 

 

41

THCS&THPT Nghi sơn

1

 

 

42

Nông Cống 1

10

 

 

43

Nông Cống 2

1

 

 

44

Nông Cống 3

1

 

 

45

Nông Cống 4

1

 

 

46

Triệu Thị Trinh

0

 

 

47

Đông Sơn 1

56

 

 

48

Đông Sơn 2

1

 

 

49

Nguyễn Mộng Tuân

5

 

 

50

Thiệu Hóa

10

 

 

51

Lê Văn H­ưu

5

 

 

52

Nguyễn Quán Nho

0

 

 

53

D­ương Đình Nghệ

1

 

 

54

Triệu Sơn 1

5

 

 

55

Triệu Sơn 2

4

 

 

56

Triệu Sơn 3

2

 

 

57

Triệu Sơn 4

0

 

 

58

Triệu Sơn 5

4

 

 

59

Yên Định 1

6

 

 

60

Yên Đjnh 2

1

 

 

61

Yên Định 3

1

 

 

62

Trần Ân Chiêm

0

 

 

63

THCS&Thống Nhất

1

 

 

64

Vĩnh Lộc

3

 

 

65

Tống Duy Tân

2

 

 

66

Lê Lợi

3

 

 

67

Lê Hoàn

0

 

 

68

Lam Kinh

1

 

 

69

Thọ Xuân 4

0

 

 

70

Thọ Xuân 5

0

 

 

71

Đào Duy Từ

328

 

 

72

Hàm Rồng

336

 

 

73

Nguyễn Trãi

48

 

 

74

Tô Hiến Thành

13

 

 

75

Bỉm Sơn

1

 

 

76

Lê Hồng Phong

0

 

 

77

Ba Đình

7

 

 

78

Mai Anh Tuấn

0

 

 

79

Trần Phú

0

 

 

80

Nga Sơn

0

 

 

81

Hà Trung

3

 

 

82

Hoàng Lệ Kha

1

 

 

83

Nguyễn Hoàng

0

 

 

84

Hậu Lộc 1

2

 

 

85

Hậu Lộc 2

5

 

 

86

Hậu Lộc 3

5

 

 

87

Hậu Lộc 4

1

 

 

88

L­ương Đắc Bằng

26

 

 

89

Hoàng Hóa 2

8

 

 

90

Hoàng Hóa 3

0

 

 

91

Hoàng Hóa 4

10

 

 

92

Lê Viết Tạo

0

 

 

93

Lưu Đình Chất

0

 

 

94

Chuyên Lam Sơn

0

 

 

95

DTNT Tỉnh

0

 

 

96

DTNT Ngọc Lặc

0