Thầy Nguyễn Thanh Sơn
Sinh nhật: 19-09
Thầy Lê Văn Hoành
Sinh nhật: 01-09
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Cô Lại Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 31-08
Cô Tống Lê Mỹ Linh
Sinh nhật: 11-09
Cô Nguyễn Thị Ái
Sinh nhật: 25-08
Cô Phan Thị Hà
Sinh nhật: 26-08
Cô Lê Thị Hương
Sinh nhật: 22-09
Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
Sinh nhật: 05-09
Cô Nguyễn Thị Hoài Trang
Sinh nhật: 17-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Kim Dung
Sinh nhật: 03-09
Thầy Hoàng Anh Nam
Sinh nhật: 02-09
Cô Phạm Thị Viên
Sinh nhật: 01-09
Cô Đinh Đức Anh
Sinh nhật: 11-09
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Thầy Nguyễn Đình Thanh
Sinh nhật: 15-09
Thầy Nguyễn Thanh Sơn
Sinh nhật: 19-09
Thầy Lê Văn Hoành
Sinh nhật: 01-09
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Cô Lại Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 31-08
Cô Tống Lê Mỹ Linh
Sinh nhật: 11-09
Cô Nguyễn Thị Ái
Sinh nhật: 25-08
Cô Phan Thị Hà
Sinh nhật: 26-08
Cô Lê Thị Hương
Sinh nhật: 22-09
Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
Sinh nhật: 05-09
Cô Nguyễn Thị Hoài Trang
Sinh nhật: 17-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Kim Dung
Sinh nhật: 03-09
Thầy Hoàng Anh Nam
Sinh nhật: 02-09
Cô Phạm Thị Viên
Sinh nhật: 01-09
Cô Đinh Đức Anh
Sinh nhật: 11-09
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Thầy Nguyễn Thanh Sơn
Sinh nhật: 19-09
Thầy Lê Văn Hoành
Sinh nhật: 01-09
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09
Cô Lại Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 31-08
Cô Tống Lê Mỹ Linh
Sinh nhật: 11-09
Cô Nguyễn Thị Ái
Sinh nhật: 25-08
Cô Phan Thị Hà
Sinh nhật: 26-08
Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
Sinh nhật: 05-09
Cô Nguyễn Thị Hoài Trang
Sinh nhật: 17-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Cô Lê Thị Kim Dung
Sinh nhật: 03-09
Thầy Hoàng Anh Nam
Sinh nhật: 02-09
Cô Phạm Thị Viên
Sinh nhật: 01-09
Cô Đinh Đức Anh
Sinh nhật: 11-09
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Thầy Nguyễn Đình Thanh
Sinh nhật: 15-09
Cô Nguyễn Thị Ái
Sinh nhật: 25-08
Cô Đinh Đức Anh
Sinh nhật: 11-09
Cô Lê Thị Kim Dung
Sinh nhật: 03-09
Cô Phan Thị Hà
Sinh nhật: 26-08
Cô Lại Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 31-08
Thầy Lê Văn Hoành
Sinh nhật: 01-09
Cô Nguyễn Thị Thanh Hồng
Sinh nhật: 05-09
Cô Tống Lê Mỹ Linh
Sinh nhật: 11-09
Thầy Hoàng Anh Nam
Sinh nhật: 02-09
Thầy Nguyễn Thanh Sơn
Sinh nhật: 19-09
Thầy Trần Văn Sơn
Sinh nhật: 22-09
Thầy Nguyễn Đình Thanh
Sinh nhật: 15-09
Cô Nguyễn Thị Hoài Trang
Sinh nhật: 17-09
Thầy Hoàng Ngọc Tuyên
Sinh nhật: 22-09
Cô Phạm Thị Viên
Sinh nhật: 01-09
Thầy Lê Văn Đậu
Sinh nhật: 22-09

Truy cập

Hôm nay:
404
Hôm qua:
1413
Tuần này:
9050
Tháng này:
33795
Tất cả:
1691393

DANH SÁCH HỌC SINH THI VÀO 10 ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG 2

 DANH SÁCH HỌC SINH THI VÀO LAM SƠN ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG 2

 

Mã trường

Tên trường

Số lượng

Ghi chú

 

1

Quan Sơn

3

 

 

2

Quan Sơn 2

3

 

 

3

M­ường Lát

0

 

 

4

Cầm Bá Thước

0

 

 

5

Th­ường Xuân 2

4

 

 

6

Th­ường Xuân 3

0

 

 

7

Thạch Thành 1

1

 

 

8

Thạch Thành 2

1

 

 

9

Thạch Thành 3

0

 

 

10

Thạch Thành 4

0

 

 

11

Cẩm Thủy 1

2

 

 

12

Cẩm Thủy 2

0

 

 

13

Cẩm Thủy 3

0

 

 

14

Lang Chánh

7

 

 

15

Bá Th­ước

2

 

 

16

Hà Văn Mao

1

 

 

17

Bá Th­ước 3

0

 

 

18

Quan Hóa

3

 

 

19

THCS&THPT Quan Hóa

0

 

 

20

Ngọc Lạc

6

 

 

21

Lê Lai

1

 

 

22

Bắc Sơn

0

 

 

23

Nh­ư Thanh

3

 

 

24

THCS&THPT Như­ Thanh

0

 

 

25

Như thanh 2

0

 

 

26

Nh­ư Xuân

7

 

 

27

Nh­ư  Xuân 2

1

 

 

28

THCS&THPT Như Xuân

1

 

 

29

Sầm Sơn

54

 

 

30

Nguyễn Thị Lợi

0

 

 

31

Chu Văn An

33

 

 

32

Quảng X­ương 1

40

 

 

33

Quảng X­ương 2

0

 

 

34

Qủang X­ương 4

1

 

 

35

Đặng Thanh Mai

0

 

 

36

Nguyễn Xuân Nguyên

0

 

 

37

Tĩnh Gia 1

5

 

 

38

Tĩnh Gia 2

0

 

 

39

Tĩnh Gia 3

0

 

 

40

Tĩnh Gia 4

0

 

 

41

THCS&THPT Nghi sơn

1

 

 

42

Nông Cống 1

10

 

 

43

Nông Cống 2

1

 

 

44

Nông Cống 3

1

 

 

45

Nông Cống 4

1

 

 

46

Triệu Thị Trinh

0

 

 

47

Đông Sơn 1

56

 

 

48

Đông Sơn 2

1

 

 

49

Nguyễn Mộng Tuân

5

 

 

50

Thiệu Hóa

10

 

 

51

Lê Văn H­ưu

5

 

 

52

Nguyễn Quán Nho

0

 

 

53

D­ương Đình Nghệ

1

 

 

54

Triệu Sơn 1

5

 

 

55

Triệu Sơn 2

4

 

 

56

Triệu Sơn 3

2

 

 

57

Triệu Sơn 4

0

 

 

58

Triệu Sơn 5

4

 

 

59

Yên Định 1

6

 

 

60

Yên Đjnh 2

1

 

 

61

Yên Định 3

1

 

 

62

Trần Ân Chiêm

0

 

 

63

THCS&Thống Nhất

1

 

 

64

Vĩnh Lộc

3

 

 

65

Tống Duy Tân

2

 

 

66

Lê Lợi

3

 

 

67

Lê Hoàn

0

 

 

68

Lam Kinh

1

 

 

69

Thọ Xuân 4

0

 

 

70

Thọ Xuân 5

0

 

 

71

Đào Duy Từ

328

 

 

72

Hàm Rồng

336

 

 

73

Nguyễn Trãi

48

 

 

74

Tô Hiến Thành

13

 

 

75

Bỉm Sơn

1

 

 

76

Lê Hồng Phong

0

 

 

77

Ba Đình

7

 

 

78

Mai Anh Tuấn

0

 

 

79

Trần Phú

0

 

 

80

Nga Sơn

0

 

 

81

Hà Trung

3

 

 

82

Hoàng Lệ Kha

1

 

 

83

Nguyễn Hoàng

0

 

 

84

Hậu Lộc 1

2

 

 

85

Hậu Lộc 2

5

 

 

86

Hậu Lộc 3

5

 

 

87

Hậu Lộc 4

1

 

 

88

L­ương Đắc Bằng

26

 

 

89

Hoàng Hóa 2

8

 

 

90

Hoàng Hóa 3

0

 

 

91

Hoàng Hóa 4

10

 

 

92

Lê Viết Tạo

0

 

 

93

Lưu Đình Chất

0

 

 

94

Chuyên Lam Sơn

0

 

 

95

DTNT Tỉnh

0

 

 

96

DTNT Ngọc Lặc

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin nóng

Lam Sơn – Mùa bội thu huy chương quốc tế
TRƯỜNG CHUYÊN LAM SƠN TỔ CHỨC ĐI VIẾNG TẠI NGHĨA TRANG HÀM RỒNG NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ
Cô - trò chuyên Hoá lại tiếp tục toả sáng trên đấu trường quốc tế
Hoàng Minh Trung - Vinh Quang nối tiếp vinh quang
Nguyễn Khánh Linh - Người viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng của trường chuyên Lam Sơn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC SINH CHƯA ĐẾN NHẬP HỌC
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2019 – 2020
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
Thông báo Công văn về việc chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học
BUỔI ĐI TẶNG QUÀ CHO CÁC EM NHỎ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÂN DỊP NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06
SẮC TÍM HỌC TRÒ – LỜI TRI ÂN CỦA CHÚNG CON
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019
Kế hoạch thi khảo sát các môn thi THPT Quốc gia (Đợt 3)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO 10 NĂM HỌC 2019 - 2020
LỄ RA QUÂN GẶP MẶT HỌC SINH THI CHỌN ĐỘI TUYỂN OLYMPIC QUỐC TẾ NĂM 2019
RUNG CHUÔNG VÀNG 2019
KẾ HOẠCH THI KHẢO SÁT CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 (ĐỢT 2)
THÔNG BÁO DỪNG TỔ CHỨC KÌ THI KSCL VÀO LỚP 10
LỄ TRAO THƯỞNG HSG QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 - 2019
THÔNG BÁO VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀO LỚP 10