Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
111
Hôm qua:
592
Tuần này:
111
Tháng này:
9986
Tất cả:
1848180

Thơ

                 LAM SƠN SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

                                       (Kính tặng các thầy cô giáo và các em học sinh trường                               THPT chuyên Lam Sơn qua các thời kì)

                                                           HUY TRỤ

 

Trăm ngả đường về với Lam Sơn

Về với mái trường đã nuôi ta khôn lớn

Tà áo học trò bay trong gió sớm

Một thứ gió suốt đời xui nhớ tuổi tròn trăng…

 

Những Lý, những Hoa, những Huệ,

                                            những Hằng…

Những Hiệu, những Hoàng, những Huy,

                                            những Phượng…

Bao học sinh của trường đã thành tên tuổi lớn

Vẫn nhớ sân trường gốc phượng

                                           đứng phân vân

 

Với thầy cô ai chẳng có một lần

Cầm viên phấn soi mình lên tấm bảng

Trước tấm bảng đen sao tâm hồn trong sáng

Mắt học trò chớp láy những tinh hoa

 

Để đêm bớt dài và đèo dốc bớt xa

Đem trí tuệ vượt ra ngoài biên giới

Những cuộc so tài với văn minh nhân loại

Hai tiếng Lam Sơn đồng nghĩa với anh hùng!

 

Cảm ơn đất này dựng thế núi hình sông

Núi Đọ, Lam Sơn, Hàm Rồng, sông Mã…

Cảm ơn cuộc đời những người cha, người mẹ

Vượt đói nghèo nuôi chí lớn cho con.

 

Lam Sơn ơi! Ai thầm gọi tên trường

Mấy mươi năm – Đời người khuyết

                                            tròn dâu bể

Trăng của tuổi học trò dẫu nghìn năm vẫn thế

Lặng lẽ tròn, lặng lẽ sáng cho nhau.