Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
247
Hôm qua:
714
Tuần này:
2499
Tháng này:
6506
Tất cả:
1844700

Gửi về Lam Sơn

Gửi về Lam Sơn
                                                  Nguyễn Duy

Em thanh xuân như ngày xưa của anh                                          Đâu rồi... phút chia li không ai tiễn đưa
Dưới sân trường có một viên sỏi xanh                                         Trường sơ tán vào Đông Văn, Đông Phú
                                                              rất nhỏ                                    Lũ anh đi mỗi đứa một chiến trường
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó                                                 
                                                                                                              Đâu rồi... đứa xanh cỏ, đứa đỏ ngực
Có khi nào em xới cỏ vườn trường                                                Đứa thành lãnh đạo, đứa về làm thuê
Mảnh ốc xà cừ lóng lánh ánh lửa                                                   Còn anh nghễnh ngãng làm nghề mộng du
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó

Em còn đi ngang dòng Nông Giang                                            Chiến tranh đi qua - thời trai anh đi qua
Hòn đá tảng kê làm bậc rửa chân                                                Những ngã đường đạn bom mịt mù
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó                                                                                                             thăm thẳm lắm      

Cái hố tránh bom anh đào trước của nhà Dòng                      Sẽ còn mãi những gì không thể mất
Ẩn nấp cùng anh có một người bạn nữa                                   Em vô tư đâu có thấy anh nhìn
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó                                                     Kỷ niệm anh chìm lấp dưới chân em
                                                                                                           Em có bắt được thì cho anh xin
...Tuổi trẻ anh áo nâu chân đất                                                    Anh ngắm lại chứ không sao lấy lại
Bữa cháo, bữa khoai, đi cày và đi học                                       Mảnh vụn thời gian chắp nối đời người
Bụng cồn cào con chữ chạy xiêu xiêu                                  
                                                                                                          Thế nào em cũng gặp lại anh thôi
Đâu rồi...lũ bạn trai trời đánh thánh vật                                     Phán xử buồn vui từng mẩu quá khứ
Ông Dậu lao công quang quác la                                              Em thanh xuân như ngày xưa của anh ơi...
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò...!

Đâu rồi...lớp học đêm le lói đèn dầu
Tiếng phản lực xẹt ngang bài thơ cổ
Những câu thơ đầu tiên lặng lẽ
                                              gửi loài người