Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
150
Hôm qua:
714
Tuần này:
2402
Tháng này:
6409
Tất cả:
1844603

Tổ Vật lý - KT

- Ngày thành lập: Tháng 9 năm 1982 - Số thành viên hiện nay: 11 - Trình độ: 1 tiến sỹ, 2 thạc sỹ, 7 đại học chính quy.


1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo học sinh giỏi Vật lý quốc gia, quốc tế;

- Đào tạo học sinh giỏi cấp tỉnh;

- Dạy vật lý phổ thông cho các lớp chuyên khác.

2. Hoạt động:

- Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia, Quốc tế;

- Luyện thi đại học;

- Tích cực đổi mới phương pháp học tập;

- Sử dụng công nghệ thông tin, dạy giáo án điện tử;

- Viết sáng kiến kinh nghiệm;

- Thực hành thí nghiệm;

- Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

3. Thành tích:

- Giải quốc tế: 1HCB, 4 HCĐ, 1 Giải KK

- Giải quốc tế khu vực: 2 HCB, 3 HCĐ, 1 KK

- Giải quốc gia: 208 giải trong đó có 21 giải Nhất

- Sáng kiến kinh nghiệm: 80 sáng kiến kinh nghiệm được cấp nghành xếp loại.

 Ly.jpg

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Thành tích tiêu biểu

1

Lê Văn Vinh

P. hiệu trưởng

Tiến sỹ

1HCB; 1KK Quốc tế khu vực

2

Lê văn Hoành

Tổ trưởng

 Đại học

1 HCĐ, 1 KK Quốc tế; 1 HCB, 2 HCĐ Quốc tế khu vực

3

Trịnh Thọ Trường

Tổ phó

 Thạc sỹ

 1HCB, 1HCĐ Quốc tế, 1 HCĐ Quốc tế khu vực

4

Trịnh Văn Sơn

 

 Đại học

 

5

Đỗ Xuân Phong

 

 Thạc sỹ

1 HCĐ Quốc tế

6

Nguyễn Hữu Hán

 

 Đại học

 

7

Nguyễn Thị Quy

 

 Đại học

 

8

Phạm Văn Thành

 

 Đại học

 

9

Nguyễn Thuỳ Dung

 

 Đại học

 

10

Phan Thị Hồng

 

 Đại học

 

11

Lê Trung Dũng

 

 Đại học