Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
195
Hôm qua:
714
Tuần này:
2447
Tháng này:
6454
Tất cả:
1844648

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ NHIỆM KÌ 2015 - 2020

  

STT

Họ và tên

Chức danh

01

Nguyễn Thanh Sơn

Bí thư

02

Trần Văn Sơn

P. Bí thư

03

Lê Hồng Điệp

Ủy viên

04

Lại Thị Thu Hiền

Ủy viên

05

Nguyễn Viết Long

Ủy viên

06

Trịnh Thọ Trường

Ủy viên

07

Nguyễn Thị Sen

Ủy viên

08

Nguyễn Trung Phương

Ủy viên

09

Trương Thị Giang

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 DANH SÁCH BTV  NHIỆM KÌ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

01

Nguyễn Thanh Sơn

02

Trần Văn Sơn

03

Lê Hồng Điệp

 

 

 

 

 

  

DANH SÁCH UBKT ĐẢNG ỦY NHIỆM KÌ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Chức danh

01

Lê Hồng Điệp

Chủ nhiệm UBKT

02

Nguyễn Thị Sen

 

03

Nguyễn Văn Nhiệm