Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
96
Hôm qua:
592
Tuần này:
96
Tháng này:
9971
Tất cả:
1848165

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng môn Toán khối A, A1 ngày 22/2/2014

 Trường THPT chuyên Lam sơn                            Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng

                                                                                    Môn Toán – Khối A-A1 (22/2/2014)

 

Câu

                                                                  Nội dung

Điểm

  1a

Với m = 2 hàm số (1) trở thành  

  1,0

 

Txđ ,

  

  0,25                    

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng ; hàm số không có cực trị

  0,25

 ,và  

nên  đồ thị  có tiệm cận ngang y= 2   

và tiệm cận đứng x = 1.  

Bảng biến thiên:

                                                                                              

 

  0,25         

 

 Giao điểm với các trục tọa độ                                             : 

Đồ thị hàm số nhận điểm I(1;2) làm 

tâm đối xứng.  

 

 

                          

 

 0,25

   1b

Tìm để đường thẳng   cắt …..

 1,0

 

Trước hết pt   hay hệ    phải có 2 nghiệm phân biệt  (2)

 0,25

Gọi các giao điểm là  với  là hai nghiệm của (1)

 0,25

 vuông tại O

 thỏa mãn (2)

  0,5

  

   2

Giải phương trình   (1)

 1,0

 

  Điều kiện    (2)

  Với đ/k (2), 

 0,25

 

 

 

 

 

 

 0,25

 

 

 

   kết hợp với đ/k (2) pt có nghiệm

 (Nếu không loại nghiệm trừ 0,25 điểm)

  0,5

   3

 Giải bất phương trình    (1)

  1,0

 

   Đ/k : (2)

  0,25

 (3) .

  0,25

   x= 2 không thỏa mãn (3), nên với

(4) Đặt  thì (4) trở thành  thỏa mãn (2)

   0,5

  4

Tính tích phân   …

  1,0

 

Đặt   thì (1). Ta có  (2)

  0,25

Xét  đặt lnx = t   với  (3)

   0,5

Thay (2), (3) vào (1) có

  0,25

   5

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCd là hình thang cân...

  1,0

 

Kẻ SH  thì H là trung điểm AB và SH vuông góc với mp(ABCD) (Do gt). Ta có AD(SAB) nên là góc giữa hai mp(SAD) và mp(ABCD);   (1)

,(3)

Thay(2), (3) vào (1) có     

…………………………………………………..

Gọi E là điểm đối xứng với C qua H thì

 Ta có SA = SE = 2a, AE =            

 

 

 

 

 

  0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

  0,5

  6

Cho các số dương a, b, c thỏa mãn . Tìm GTNN  của biểu thức……

 

 

 

  Tử giả thiết ta có

  Đặt  với .

  Ta có   =  ;

 

   0,5

Ta có BBT

                                               

            

 

 

 

 

 

Từ BBT suy ra

Áp dụng (1) ta có  . Đẳng thức

xảy ra . Vậy

 

 

  0,5

  7a

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các đường thẳng

  1,0

 

 Theo gt ta có (1) .Giả sử phương trình đường thẳng AC là ;

  0,25

 

 

 

 

 

 

-  Nếu  , AC cắt d tại A(1;0). Đường thẳng AB có pt 3(x-1) - 2(y-0 ) =  0 3x - 2y - 3=  0  . Đt AB cắt  tại B(3;3)

  0,5

- Nếu   loại. Vậy điểm B(3;3)

 0,25

 8a

Trong không gian tọa độ Oxyz cho tứ diên ABCD biết A(2 ;-2 ;2), B(6 ;-2 ;2) ......

 1,0

 

Ta có  tứ diện ABCD có các cặp cạnh đối vuông góc với nhau

 0,5

Giả sử tứ diện ABCD có mặt cầu ngoại tiếp (S) tâm I(a ;b ;c) bán kính R thì  . Vậy (S) :

 

 

 

  0,5

 

 

 9a

 Giải phương trình    (1)

 1,0

 

  Điều kiện:   (2)

 0,25

 (3) .

 0,25

Đặt thì (3) trở thành thỏa mãn (2).                               

     Vậy pt (1) có nghiệm x = 2 

 0.,5

 7b

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn  và hình thang cân...

 1,0

 

 

 

 

 

Giả sử I(a ;b). Vì ABCD là hình thang cân nên  đều       

 0,25

- Nếu a = b = 0 , khi đó ABCD là hình thang cân thỏa mãn điều kiện đề bài.

  0,5

- Nếu , (loại)

   Vậy

 0,25

  8b

Trong không gian tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;0;1), B(0;1;2), C(2;1;2). Tìm tọa điểm D sao...

  1,0

 

 Gỉả sử  D(0;b;0), b> 0 .Ta có < 0

(loại) .  Vậy D(0;2;0)  

  0,5

  

  0,5

 9b

Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn  gồm 4 chữ số phân biệt không vượt quá 4102. 

 1,0

 

 Gỉả sử số cần tìm là   

 0,25

+ Nếu  thì chọn a có 2 cách, chọn d có 5 cách, chọn b có 8 cách, chọn c có 7 cách nên có 2.5.8.7= 560 số  

 0,25

+ Nếu a = 2 thì chọn d có 4 cách, chọn b có 8 cách, chọn c có 7 cách nên có 4.8.7= 224 số

 0,25

+ Nếu a = 4 thì 

-          Nếu b = 1  có 1 số

-          Nếu b = 0  thì  chọn d có 3 cách, chọn c có 7 cách nên có  21 số. Vậy khi a= 4 có 22 số x

Vậy tất cả có  560 + 224 + 22 = 806 số x cần tìm.         

 0,25

         

 Chú ý: -

                ·  Trong câu 6 để tìm hàm ta cần so sánh  với , ta xét hàm số dạng  và tìm  m để  đạt cực tiểu tại .

                ·  Cách khác     :  ≥ .

Áp dụng Svacxo ®

với   xét hàm số ® kết quả

 

                ·   Trong câu 3 có thể nhận xét 2 vế không âm, bình phương hai vế có        

                 

để có kết quả.