Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
592
Tuần này:
55
Tháng này:
9930
Tất cả:
1848124

[Lịch sử]Đề KSCL lần 1 năm học 2013-2014

 

TRƯỜNG TH PT CHUYÊN LAM SƠN

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12

         

ĐỀ CHÍNH THỨC                                          MÔN: LỊCH SỬ; Khối: C

                   Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

I. Phần chung cho tất cả thí sinh ( 7,0 điểm )

Câu 1 ( 2,0 điểm)

          Trình bày những hoạt cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1921 đến năm 1927. Ý nghĩa của các hoạt động đó đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 2 ( 2, 0 điểm)

          Nêu những giải pháp của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh với quân Trung Hoa Dân Quốc và bọn phản cách mạng sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Vì sao có chủ trương đó?

Câu 3 ( 3,0 điểm )

          Chiến dịch chủ động tấn công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp ( 1945 – 1954 ) là chiến dịch nào? Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của ta, kết quả  và ý nghĩa của chiến dịch đó.

II. Phần riêng ( 3,0 điểm )

          Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu của phần riêng ( Câu 4.a hoặc 4.b )

Câu 4.a. Theo chương trình nâng cao ( 3,0 điểm )

          Trình bày hoàn cảnh lịch sử và khái quát quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 4.b. Theo chương trình chuẩn ( 3 điểm )

Tóm tắt quá trình thành lập, mục tiêu sự phát triển của Liên minh châu Âu (EU).

                                      …………..Hết…………