Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02

Truy cập

Hôm nay:
198
Hôm qua:
714
Tuần này:
2450
Tháng này:
6457
Tất cả:
1844651

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Lich sử năm học 2013 - 2014

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

 

ĐỀ CHÍNH THỨC

      KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học: 2013 – 2014

 

Môn: Lịch sử

Lớp 12 THPT

Ngày thi: 24 tháng 02 năm 2014

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề này có 01 trang, gồm 05 câu

A.   LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,0 điểm)

Câu 1 (5,0 điểm):

     Trên cơ sở những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920 đến năm 1930, hãy phân tích vai trò của Người trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2 (4,0 điểm):

     Chính quyền dân chủ nhân dân xuất hiện đầu tiên ở nước ta là chính quyền nào? Trình bày sự ra đời, hoạt động và ý nghĩa của chính quyền đó.

Câu 3 (5,0 điểm):

Nêu những sự kiện thể hiện sự can thiệp ngày càng sâu của đế quốc Mĩ vào cuộc chiến tranh Đông Dương từ năm 1945 đến năm 1954? Âm mưu lớn nhất của Mĩ trong hành động đó là gì?

B.   LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Câu 4 (3,0 điểm):

Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của tổ chức ASEAN. Vì sao nói, từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Indonesia) tháng 2/1976, ASEAN có bước phát triển mới?

Câu 5 (3,0 điểm):

     Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000.

------------Hết-----------

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:……......