Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02

Truy cập

Hôm nay:
353
Hôm qua:
482
Tuần này:
353
Tháng này:
7094
Tất cả:
1845288

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 Trong 2 ngày 14-15 tháng 9 năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường THPT Chuyên Lam Sơn long trọng tiến hành Đại hội lần thứ 88, nhiệm kỳ 2019 – 2020. Đại hội đã thành công tốt đẹp và hoàn thành 2 nhiệm vụ đề ra:
Một là: Thảo luận báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN của BCH Đoàn trường, nhiệm kỳ 2018 - 2019 trình tại Đại hội nhằm đánh giá những việc đã làm được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục, sửa chữa và rút ra kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo các hoạt động mà NQ Đại hội lần thứ 87 đã đề ra. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2020 và những nội dung, giải pháp lớn để thực hiện phương hướng nhiệm vụ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp.
Hai là: Bầu được BCH Đoàn trường khóa 88, nhiệm kỳ 2019 - 2020 đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy công tác Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện. 
Tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, quyết đem nhiệt huyết và trí tuệ của sức trẻ để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường phát triển vững mạnh hơn nữa.  
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI
IMG_3644.JPG

IMG_3650.JPG

IMG_3627.JPG

IMG_3661.JPG

IMG_3653.JPG

IMG_3668.JPG