Cô Nguyễn Thùy Dung
Sinh nhật: 08-11
Thầy Trương Quang Đạo
Sinh nhật: 20-11
Cô Lê Thị Năm
Sinh nhật: 19-11
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Thầy Lê Hồng Phong
Sinh nhật: 27-10
Cô Đỗ Thị Kim Quy
Sinh nhật: 17-11
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Thầy Bùi Văn Bình
Sinh nhật: 12-11
Cô Lê Thị Hoa
Sinh nhật: 03-11
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Cô Nguyễn Thùy Dung
Sinh nhật: 08-11
Thầy Trương Quang Đạo
Sinh nhật: 20-11
Cô Lê Thị Năm
Sinh nhật: 19-11
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Thầy Lê Hồng Phong
Sinh nhật: 27-10
Cô Đỗ Thị Kim Quy
Sinh nhật: 17-11
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Thầy Bùi Văn Bình
Sinh nhật: 12-11
Cô Lê Thị Hoa
Sinh nhật: 03-11
Cô Nguyễn Thùy Dung
Sinh nhật: 08-11
Thầy Trương Quang Đạo
Sinh nhật: 20-11
Cô Lê Thị Lan (sinh)
Sinh nhật: 20-10
Thầy Lê Hồng Phong
Sinh nhật: 27-10
Cô Đỗ Thị Kim Quy
Sinh nhật: 17-11
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Lê Thị Hoa
Sinh nhật: 03-11
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Cô Nguyễn Thùy Dung
Sinh nhật: 08-11
Cô Lê Thị Hoa
Sinh nhật: 03-11
Thầy Lê Hồng Phong
Sinh nhật: 27-10
Cô Lê Thị Như Phượng
Sinh nhật: 20-10
Cô Đỗ Thị Kim Quy
Sinh nhật: 17-11
Cô Lê Vũ Thùy Trang
Sinh nhật: 20-10
Thầy Trương Quang Đạo
Sinh nhật: 20-11

Truy cập

Hôm nay:
236
Hôm qua:
1479
Tuần này:
11933
Tháng này:
34627
Tất cả:
1781714

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020

 Trong 2 ngày 14-15 tháng 9 năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường THPT Chuyên Lam Sơn long trọng tiến hành Đại hội lần thứ 88, nhiệm kỳ 2019 – 2020. Đại hội đã thành công tốt đẹp và hoàn thành 2 nhiệm vụ đề ra:
Một là: Thảo luận báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN của BCH Đoàn trường, nhiệm kỳ 2018 - 2019 trình tại Đại hội nhằm đánh giá những việc đã làm được, chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục, sửa chữa và rút ra kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo các hoạt động mà NQ Đại hội lần thứ 87 đã đề ra. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2020 và những nội dung, giải pháp lớn để thực hiện phương hướng nhiệm vụ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp.
Hai là: Bầu được BCH Đoàn trường khóa 88, nhiệm kỳ 2019 - 2020 đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy công tác Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện. 
Tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, quyết đem nhiệt huyết và trí tuệ của sức trẻ để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường phát triển vững mạnh hơn nữa.  
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI
IMG_3644.JPG

IMG_3650.JPG

IMG_3627.JPG

IMG_3661.JPG

IMG_3653.JPG

IMG_3668.JPG