Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
225
Hôm qua:
288
Tuần này:
899
Tháng này:
2094
Tất cả:
1866661

Thông tin học sinh

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ
1802503652Lê Bảo ChâuNữ20/10/2003Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá
1802503652Lê Bảo ChâuNữ20/10/2003Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá
1802497709Vũ Minh ChâuNữ19/12/200323/18 Trân Đà
1702182895Lê Linh ChiNữ28/04/2002Số nhà 01/3 phố Thôi Hữu
1702182895Lê Linh ChiNữ28/04/2002Số nhà 01/3 phố Thôi Hữu
1702182895Lê Linh ChiNữ28/04/2002Số nhà 01/3 phố Thôi Hữu
1901106583Nguyễn Huyền ChiNữ28/08/2004Lô 435 liền kề 8 Đông Vệ 5
1702182542Nguyễn Linh ChiNữ04/02/2002Lô 50 MBQH414
1702182542Nguyễn Linh ChiNữ04/02/2002Lô 50 MBQH414
1702182542Nguyễn Linh ChiNữ04/02/2002Lô 50 MBQH414
1901106420Nguyễn Vương Linh ChiNữ05/12/2004SN 329 /Nguyễn Trãi
1802500784Trần Linh ChiNữ14/03/200317/88 Đặng Tiến Đông
1802500784Trần Linh ChiNữ14/03/200317/88 Đặng Tiến Đông
132115994Đỗ Phương ChiNữ20/06/1998
132115994Đỗ Phương ChiNữ20/06/1998
132115996Nguyễn Linh ChiNữ20/08/1998
132115950Nguyễn Thị Kim ChiNữ28/06/1997
132115950Nguyễn Thị Kim ChiNữ28/06/1997
132115950Nguyễn Thị Kim ChiNữ28/06/1997
130105072Nguyễn Thị Mỹ ChinhNữ15/03/1996
130105072Nguyễn Thị Mỹ ChinhNữ15/03/1996
130104751Vũ Văn ChungNam18/07/1995
147583098Đỗ Đức CườngNữ15/05/1999
147583098Đỗ Đức CườngNữ15/05/1999
147583098Đỗ Đức CườngNữ15/05/1999
130105202Lê Hùng CườngNữ09/12/1996
130105202Lê Hùng CườngNữ09/12/1996
132115804Nguyễn Đức CườngNam01/06/1998
147657455Nguyễn Đức CườngNam01/01/1970
132115804Nguyễn Đức CườngNam01/06/1998
147657455Nguyễn Đức CườngNam01/01/1970
132115804Nguyễn Đức CườngNam01/06/1998
132116100Nguyễn Hữu CườngNam05/03/1998
132116100Nguyễn Hữu CườngNam05/03/1998
132116100Nguyễn Hữu CườngNam05/03/1998
153682472Trịnh Đăng CườngNam17/04/2000
153682472Trịnh Đăng CườngNam17/04/2000
153682472Trịnh Đăng CườngNam17/04/2000
130104959Vũ Đình CườngNam20/12/1995
1702273397Lê Ngọc DiệpNữ21/06/2002phố 1