Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
178
Hôm qua:
219
Tuần này:
1377
Tháng này:
1078
Tất cả:
1865645

Thông tin học sinh

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ
1702185318Nguyễn Thị Thảo AnhNữ06/05/2002CL 04-05 MBQH 741 Đông Phát
1702185318Nguyễn Thị Thảo AnhNữ06/05/2002CL 04-05 MBQH 741 Đông Phát
1802500147Nguyễn Thùy AnhNữ19/10/200331B Cao Bá Quát - P.Trường Thi - TPTH
1802500147Nguyễn Thùy AnhNữ19/10/200331B Cao Bá Quát - P.Trường Thi - TPTH
1901105776Nguyễn Tuyết AnhNữ13/12/200422 Ỷ Lan 3
1601401970Nguyễn Vân AnhNữ01/01/1970
1601401970Nguyễn Vân AnhNữ01/01/1970
1601401970Nguyễn Vân AnhNữ01/01/1970
1802499671Phạm Gia Việt AnhNam05/02/2003
1802503195Phạm Vũ Tuyết AnhNữ30/09/200338H đường Phú Thọ, phường Phú Sơn, Tp Thanh Hóa
1802503195Phạm Vũ Tuyết AnhNữ30/09/200338H đường Phú Thọ, phường Phú Sơn, Tp Thanh Hóa
1901105899Trần Duy AnhNam19/01/2004Số 06, Trần Đại Nghĩa
1702281163Trần Ngọc AnhNữ20/11/2002phường Quảng Châu, Tp Sầm Sơn
1702281163Trần Ngọc AnhNữ20/11/2002phường Quảng Châu, Tp Sầm Sơn
1702281163Trần Ngọc AnhNữ20/11/2002phường Quảng Châu, Tp Sầm Sơn
1901106379Trần Quang AnhNam07/11/2004642 đường Dã Tượng
1901106465Trần Quỳnh AnhNữ09/10/2004TP. Thanh Hóa
1702184403Trần Thị Lan AnhNữ18/11/200201 phố Trần Nguyên hãn phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Thanh Hóa
1702184403Trần Thị Lan AnhNữ18/11/200201 phố Trần Nguyên hãn phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Thanh Hóa
1702184403Trần Thị Lan AnhNữ18/11/200201 phố Trần Nguyên hãn phường Trường Sơn TP Sầm Sơn Thanh Hóa
1601402117Trần Vân AnhNữ01/01/1970
1601402117Trần Vân AnhNữ01/01/1970
1601402117Trần Vân AnhNữ01/01/1970
1802497878Trịnh Quỳnh AnhNữ20/06/2003Thôn 13
1802497878Trịnh Quỳnh AnhNữ20/06/2003Thôn 13
1702271820Trịnh Trần Thái AnhNam03/08/2002Bắc Hải
1702271820Trịnh Trần Thái AnhNam03/08/2002Bắc Hải
1702271820Trịnh Trần Thái AnhNam03/08/2002Bắc Hải
1901105560Vi Xuân Đức AnhNam28/04/200448a, phố Thống Nhất, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn
1601402080Viên Trần Vân AnhNữ01/01/1970
1901106292Vũ Nguyễn Phương AnhNữ22/07/200423C Kiều Đại II
130105452Đặng Thị Ngọc AnhNữ19/09/1996
130105452Đặng Thị Ngọc AnhNữ19/09/1996
153682356Lê Thị Phương AnhNam09/03/2000
153682356Lê Thị Phương AnhNam09/03/2000
153682356Lê Thị Phương AnhNam09/03/2000
130105487Lê Thị Vân AnhNữ22/12/1997
130105487Lê Thị Vân AnhNữ22/12/1997
130105487Lê Thị Vân AnhNữ22/12/1997
130105626Mai Việt AnhNam23/06/1997