Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
70
Hôm qua:
288
Tuần này:
744
Tháng này:
1939
Tất cả:
1866506

Thông tin học sinh

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ
1601402139Văn Thị ThùyNữ01/01/1970
1601402139Văn Thị ThùyNữ01/01/1970
147583324Nguyễn Thị ThúyNữ10/07/1999
147583324Nguyễn Thị ThúyNữ10/07/1999
147583324Nguyễn Thị ThúyNữ10/07/1999
1601402140Khương Nguyễn Anh ThưNữ01/01/1970
1702182885La Thị Anh ThưNữ08/06/200229/35 Lý Nhân Tông
1702182885La Thị Anh ThưNữ08/06/200229/35 Lý Nhân Tông
1901105842Nguyễn Anh ThưNữ23/04/2004Thôn Kim Tân 2
1802500789Lê Đình ThựcNam25/01/2003Thôn 2 Quảng Nhân
1802500789Lê Đình ThựcNam25/01/2003Thôn 2 Quảng Nhân
1702271827Nguyễn Hoài ThươngNữ11/01/2002phố Lê Lợi
1702271827Nguyễn Hoài ThươngNữ11/01/2002phố Lê Lợi
1702183328Vũ Minh TiếnNam25/11/200224/77
1702183328Vũ Minh TiếnNam25/11/200224/77
1702183328Vũ Minh TiếnNam25/11/200224/77
130105722Trương Thị Thuỷ TiênNữ12/01/1997
130105722Trương Thị Thuỷ TiênNữ12/01/1997
130105722Trương Thị Thuỷ TiênNữ12/01/1997
152982636Hoàng Khắc ToànNam29/02/2000
152982636Hoàng Khắc ToànNam29/02/2000
152982636Hoàng Khắc ToànNam29/02/2000
1601402068Dương Thị TrangNữ01/01/1970
1601402068Dương Thị TrangNữ01/01/1970
1802503679Dương Thùy TrangNữ11/04/2003Số nhà 21 đường Lý thường Kiệt khu 14
1802503679Dương Thùy TrangNữ11/04/2003Số nhà 21 đường Lý thường Kiệt khu 14
1901106607Dương Yến TrangNữ01/10/200405/27 Ngô Sĩ Liên
1601401994Đoàn Thị TrangNữ01/01/1970
1601401994Đoàn Thị TrangNữ01/01/1970
1901105724Hoàng Huyền TrangNữ23/11/2004Thôn Hoàng Trì, xã Hoằng Thắng
1802497902Lê Thu TrangNữ28/03/2003
1802497902Lê Thu TrangNữ28/03/2003
130105756Cù Thị Mai TrangNữ30/04/1997
130105756Cù Thị Mai TrangNữ30/04/1997
153682508Lê Hà TrangNữ01/07/2000
153682508Lê Hà TrangNữ01/07/2000
153682508Lê Hà TrangNữ01/07/2000
130104921Lê Thị TrangNữ29/06/1995
132115852Lê Thị Quỳnh TrangNữ07/10/1998
132115852Lê Thị Quỳnh TrangNữ07/10/1998