Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
68
Hôm qua:
219
Tuần này:
1267
Tháng này:
968
Tất cả:
1865535

Thông tin học sinh

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ
132116138Lê Thị Tuyết NhungNữ07/12/1998
132116138Lê Thị Tuyết NhungNữ07/12/1998
132116138Lê Thị Tuyết NhungNữ07/12/1998
152983170Nguyễn Hoàng Trang NhungNữ16/05/2000
152983170Nguyễn Hoàng Trang NhungNữ16/05/2000
152983170Nguyễn Hoàng Trang NhungNữ16/05/2000
130105221Doãn Thị Tú OanhNữ25/01/1996
130104695Lã Thị Kim OanhNữ12/02/1995
130105255Lê Minh OanhNữ11/01/1996
147583860Phạm Quang PhátNữ23/09/1999
147583860Phạm Quang PhátNữ23/09/1999
147583860Phạm Quang PhátNữ23/09/1999
1901105719Đỗ Hoàng PhongNam31/10/2004Lô 12 BT 12 khu đô thị mới Đông Sơn
1901105579Trịnh Duy PhongNam22/07/2004Số nhà 92, Phố Tô Vĩnh Diện, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
1601402063Trịnh Hữu Gia PhúcNữ01/01/1970
1601402063Trịnh Hữu Gia PhúcNữ01/01/1970
1702181629Trịnh Như PhúcNữ22/11/2002247 Lý Nhân Tông
1702545504Lê Châu PhươngNữ15/08/2002Phúc Tiên- xã Hoằng Quì
1702545504Lê Châu PhươngNữ15/08/2002Phúc Tiên- xã Hoằng Quì
1901105837Lê Mai PhươngNữ18/03/200409/3 Tân Thảo
1802503192Nguyễn Lê PhươngNữ13/12/2003133E đường Thành Thái, phường Đông Thọ, TPTH
1802503192Nguyễn Lê PhươngNữ13/12/2003133E đường Thành Thái, phường Đông Thọ, TPTH
1802500146Nguyễn Thị Nam PhươngNữ22/05/2003Đông Phú - Hoằng Lộc - H.Hoằng Hoá
1802500146Nguyễn Thị Nam PhươngNữ22/05/2003Đông Phú - Hoằng Lộc - H.Hoằng Hoá
1802500765Phạm Linh PhươngNữ04/11/2003PG1-17 Wincom Shophowse Đường Trần Phú
1802500765Phạm Linh PhươngNữ04/11/2003PG1-17 Wincom Shophowse Đường Trần Phú
1702182871Vũ Hà PhươngNữ05/10/200202 Đường Nguyễn Đức Thuận
153682470Dương Thị Linh PhươngNữ31/07/1999
153682470Dương Thị Linh PhươngNữ31/07/1999
153682470Dương Thị Linh PhươngNữ31/07/1999
152983654Nguyễn Hà PhươngNữ05/04/2000
152983654Nguyễn Hà PhươngNữ05/04/2000
152983654Nguyễn Hà PhươngNữ05/04/2000
1601633586Nguyễn Thu PhươngNữ15/11/2001
1601633586Nguyễn Thu PhươngNữ15/11/2001
1601633586Nguyễn Thu PhươngNữ15/11/2001
130105014Phạm Hà PhươngNữ07/08/1995
130105471Trịnh Thị PhươngNữ15/12/1996
130105471Trịnh Thị PhươngNữ15/12/1996
130105682Trịnh Thị Mai PhươngNữ03/02/1997