Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Nguyễn Thị Phương (pháp)
Sinh nhật: 08-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
252
Hôm qua:
371
Tuần này:
922
Tháng này:
623
Tất cả:
1865190

Thông tin học sinh

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ
1901105794Lê Thảo NhiNữ28/12/200308B/04 Trần Xuân Soạn
1901106310Lưu Trần Yến NhiNữ11/01/2004144 Bào Ngoại
1702545524Nguyễn Linh NhiNữ08/12/2002178-Quang Trung
1702545524Nguyễn Linh NhiNữ08/12/2002178-Quang Trung
1702184043Vũ Yến NhiNữ30/08/2002123, đường Minh Khai
1702184043Vũ Yến NhiNữ30/08/2002123, đường Minh Khai
1702184043Vũ Yến NhiNữ30/08/2002123, đường Minh Khai
152983644Tào Lê Uyển NhiNữ15/03/2000
152983644Tào Lê Uyển NhiNữ15/03/2000
152983644Tào Lê Uyển NhiNữ15/03/2000
152983172Trịnh Hoàng Mai NhiNữ05/05/2000
152983172Trịnh Hoàng Mai NhiNữ05/05/2000
152983172Trịnh Hoàng Mai NhiNữ05/05/2000
1802500782Lê Thị Trang NhungNữ05/05/2003Lô 277 MBQH 6804
1802500782Lê Thị Trang NhungNữ05/05/2003Lô 277 MBQH 6804
1901105916Nguyễn Thị Phương NhungNữ26/01/2004Số 04/26 Nguyễn Tĩnh
1901105718Nguyễn Thị Trang NhungNữ07/10/200402A, Nguyễn Mộng Tuân
130105254Nguyễn Hồng NhungNữ01/02/1996
130104694Trịnh Hồng NhungNữ16/07/1995
130105255Lê Minh OanhNữ11/01/1996
1702181623Tống Văn PhúcNam15/09/2002Thôn 4
1702181629Trịnh Như PhúcNữ22/11/2002247 Lý Nhân Tông
1702181629Trịnh Như PhúcNữ22/11/2002247 Lý Nhân Tông
1901105836Nguyễn Bá PhúcNam07/09/2004119, Lý Nhân Tông
153682496Lê Hồng PhúcNam25/06/2000
153682496Lê Hồng PhúcNam25/06/2000
153682496Lê Hồng PhúcNam25/06/2000
1702545504Lê Châu PhươngNữ15/08/2002Phúc Tiên- xã Hoằng Quì
1802503206Lê Như Hà PhươngNữ02/10/200394 Đội cung, phường đông thọ, tpth
1802503206Lê Như Hà PhươngNữ02/10/200394 Đội cung, phường đông thọ, tpth
1702182888Phan Thu PhươngNữ24/03/2002Số nhà 06/421 đường Nguyễn Tĩnh
1702182871Vũ Hà PhươngNữ05/10/200202 Đường Nguyễn Đức Thuận
1702182871Vũ Hà PhươngNữ05/10/200202 Đường Nguyễn Đức Thuận
130105470Bùi Uyên PhươngNữ11/04/1996
130105470Bùi Uyên PhươngNữ11/04/1996
152982624Hà Thị Minh PhươngNam06/03/2000
152982624Hà Thị Minh PhươngNam06/03/2000
152982624Hà Thị Minh PhươngNam06/03/2000
1601633566Hoàng Mai PhươngNữ31/01/2001
1601633566Hoàng Mai PhươngNữ31/01/2001