Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
77
Hôm qua:
288
Tuần này:
751
Tháng này:
1946
Tất cả:
1866513

Thông tin học sinh

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ
130105296Trịnh Thị BìnhNữ27/03/1996
130105729Nguyễn Lê Minh ChâuNữ03/08/1997
130105729Nguyễn Lê Minh ChâuNữ03/08/1997
130105729Nguyễn Lê Minh ChâuNữ03/08/1997
132113486Hoàng Nhật ChiNam01/01/1970
132113486Hoàng Nhật ChiNam01/01/1970
132113486Hoàng Nhật ChiNam01/01/1970
130105091Nguyễn Thành ChínhNam30/06/1996
130105091Nguyễn Thành ChínhNam30/06/1996
147583270Lê Văn CươngNữ25/10/1999
147583270Lê Văn CươngNữ25/10/1999
147583270Lê Văn CươngNữ25/10/1999
1601401896Trương Tuấn AnhNữ01/01/1970
1601402416Đỗ Phương AnhNữ01/01/1970
1601402686Lê Thị Ngọc AnhNữ01/01/1970
1601402716Đỗ Đức AnhNữ01/01/1970
1601401896Trương Tuấn AnhNữ01/01/1970
1601402416Đỗ Phương AnhNữ01/01/1970
1601402686Lê Thị Ngọc AnhNữ01/01/1970
1601402716Đỗ Đức AnhNữ01/01/1970
1601402686Lê Thị Ngọc AnhNữ01/01/1970
1601401896Trương Tuấn AnhNữ01/01/1970
1601402716Đỗ Đức AnhNữ01/01/1970
1601402416Đỗ Phương AnhNữ01/01/1970
1805659367Nguyễn Thị Phương (sinh)Nữ01/01/2001
1601402078Hà Vũ Minh AnhNữ01/01/1970
1601402078Hà Vũ Minh AnhNữ01/01/1970
1802501089Hồ Việt AnhNam15/08/2003Khu phố Nhuệ Lâm
1802501089Hồ Việt AnhNam15/08/2003Khu phố Nhuệ Lâm
1901105558Lê Đình Hùng AnhNam27/11/2004E5, khu 3, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
1802499321Lê Hải AnhNam23/11/2003SN 23/97 Đông Tác
1802499321Lê Hải AnhNam23/11/2003SN 23/97 Đông Tác
1601627799Lê Mai AnhNam22/07/2001
1901105698Lê Minh AnhNữ07/02/2004Khu 3 thị trấn Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
1901106377Lê Nhật AnhNữ11/07/2004Lô 1066 - 1067 mặt bằng 530
1901105774Lê Phương AnhNữ17/08/200410/8 Đỗ Hành
1702273396Lê Thị Vân AnhNữ18/10/2002
1802503203Lê Thị Vân AnhNữ16/05/2003Đội 5- Xã Đông Thịnh- Huyện Đông Sơn- tỉnh Thanh Hoá
1702273396Lê Thị Vân AnhNữ18/10/2002
1802503203Lê Thị Vân AnhNữ16/05/2003Đội 5- Xã Đông Thịnh- Huyện Đông Sơn- tỉnh Thanh Hoá