Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Thầy Nguyễn Hoàng Hà
Sinh nhật: 30-04
Cô Lê Thu Hiền
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Huyên
Sinh nhật: 19-04
Thầy Nguyễn Văn Minh
Sinh nhật: 07-05
Cô Lê Thị Nhung
Sinh nhật: 17-04
Cô Lê Hùng Sơn
Sinh nhật: 10-04
Cô Nguyễn Thị Thủy
Sinh nhật: 24-04

Truy cập

Hôm nay:
236
Hôm qua:
288
Tuần này:
910
Tháng này:
2105
Tất cả:
1866672

Thông tin học sinh

Mã HS Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ
147583306Trịnh Nhật MinhNữ10/09/1999
147583306Trịnh Nhật MinhNữ10/09/1999
152982650Trịnh Thị Ngọc MinhNữ26/03/2000
152982650Trịnh Thị Ngọc MinhNữ26/03/2000
152982650Trịnh Thị Ngọc MinhNữ26/03/2000
1802503199Ngô Hà MyNữ19/05/2003Thành Thắng, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa
1802503199Ngô Hà MyNữ19/05/2003Thành Thắng, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa
1702545531Nguyễn Trà MyNữ10/12/2002286/1 Phố Môi Quảng Tâm
1702545531Nguyễn Trà MyNữ10/12/2002286/1 Phố Môi Quảng Tâm
1601402096Trần Lê Hà MyNữ01/01/1970
130105010Lê Trà MyNữ21/08/1995
1901106393Lê NaNữ26/06/2004Đồng Hải
1702545537Nguyễn Lê NaNữ05/08/2002Thôn Nhân Hưng-Xã Hải Ninh
1901106435Bùi Hải NamNữ13/11/2004390/Trần Phú
1601402058Hà Phương NamNữ01/01/1970
1702182900Nguyễn Hải NamNam25/02/2002Số nhà 78 Triệu Quang Phục
1601402059Nguyễn Văn NamNữ01/01/1970
1601402059Nguyễn Văn NamNữ01/01/1970
1802503686Văn Đình NamNam24/01/2003
1802503686Văn Đình NamNam24/01/2003
130105565Vũ Hoàng NamNam05/01/1997
1702182877Phạm Quỳnh NgaNữ06/12/2002Thôn Gia Miêu
1702182877Phạm Quỳnh NgaNữ06/12/2002Thôn Gia Miêu
130105251Lê Quỳnh NgaNữ23/10/1996
130104691Nguyễn Thị Thuý NgaNữ15/01/1995
130104796Trương Thị Hằng NgaNữ10/04/1995
1702181632Lê Quang NghịNam13/04/2002171 Lý Thái Tông
1702181611Hoàng Đình NghĩaNam16/04/2002sn 04 ngõ 1 đường cột cờ,
1702181611Hoàng Đình NghĩaNam16/04/2002sn 04 ngõ 1 đường cột cờ,
130105252Lê Trọng NghĩaNam10/10/1996
152983148Lê Hồng NgọcNữ26/12/2000
152983148Lê Hồng NgọcNữ26/12/2000
152983148Lê Hồng NgọcNữ26/12/2000
1601402666Nguyễn Khánh NgọcNữ01/01/1970
1601402666Nguyễn Khánh NgọcNữ01/01/1970
1601402666Nguyễn Khánh NgọcNữ01/01/1970
130104912Trần Thị Thanh NgọcNữ12/05/1995
1702184047Nguyễn Hà NguyênNữ08/11/2002Phố 1
1702184047Nguyễn Hà NguyênNữ08/11/2002Phố 1
1702184047Nguyễn Hà NguyênNữ08/11/2002Phố 1