Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Cô Bùi Thị Thanh
Sinh nhật: 15-07
Thầy Phạm Văn Thành
Sinh nhật: 09-07
Thầy Lê Văn Tung
Sinh nhật: 02-07
Thầy Nghiêm Quang Khải
Sinh nhật: 08-07
Cô Phạm Thị Nga
Sinh nhật: 01-07
Cô Nguyễn Thị Thuý Hoà
Sinh nhật: 07-07
Cô Vũ Thị Hương
Sinh nhật: 16-07
Cô Lê Thu Trang
Sinh nhật: 10-07
Thầy Nguyễn Trung Phương
Sinh nhật: 04-07
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06
Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Cô Bùi Thị Thanh
Sinh nhật: 15-07
Thầy Phạm Văn Thành
Sinh nhật: 09-07
Thầy Lê Văn Tung
Sinh nhật: 02-07
Thầy Nghiêm Quang Khải
Sinh nhật: 08-07
Cô Phạm Thị Nga
Sinh nhật: 01-07
Cô Nguyễn Thị Thuý Hoà
Sinh nhật: 07-07
Cô Vũ Thị Hương
Sinh nhật: 16-07
Cô Lê Thu Trang
Sinh nhật: 10-07
Thầy Nguyễn Trung Phương
Sinh nhật: 04-07
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06
Thầy Ngô Xuân Ái
Sinh nhật: 19-06
Cô Bùi Thị Thanh
Sinh nhật: 15-07
Thầy Phạm Văn Thành
Sinh nhật: 09-07
Thầy Lê Văn Tung
Sinh nhật: 02-07
Thầy Nghiêm Quang Khải
Sinh nhật: 08-07
Cô Phạm Thị Nga
Sinh nhật: 01-07
Cô Nguyễn Thị Thuý Hoà
Sinh nhật: 07-07
Cô Lê Thu Trang
Sinh nhật: 10-07
Thầy Nguyễn Trung Phương
Sinh nhật: 04-07
Thầy Lê Trung Dũng
Sinh nhật: 21-06

Truy cập

Hôm nay:
571
Hôm qua:
1182
Tuần này:
571
Tháng này:
23560
Tất cả:
1602460

Tra cứu hạnh kiểm

Mã HS Họ và tên Điểm Tk Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu
1802497695Phan Quốc An##Tốt0#
1802497701Mai Minh Anh##Khá12#
1802497723Nguyễn Bá Tuấn Anh##1#
1802497702Nguyễn Hoàng Vân Anh##3#
1802497700Nguyễn Thị Phương Anh##0#
1802497709Vũ Minh Châu##3#
1802497691Phạm Thị Linh Chi##0#
1802497696Nguyễn Đình Dũng##5#
1802497710Trịnh Mạnh Dũng##1#
1802497690Nguyễn Trọng Duy##0#
1802497722Lường Hải Đăng##7#
1802497718Lê Trà Giang##0#
1802497699Lê Minh Hằng##7#
1802497717Lê Thị Hằng##1#
1802497692Nguyễn Đình Minh Hiếu##1#
1802497698Trương Quốc Hùng##1#
1802844550Nguyễn Quang Huy##1#
1802497703Nguyễn Sơn Huy##2#
1802497705Bạch Lê Tuấn Khải##1#
1802497697Mỵ Duy Hoàng Linh##3#
1802497689Nguyễn Năng Linh##4#
1802497720Ngô Văn Long##2#
1802497708Đào Đức Minh##3#
1802497704Nguyễn Gia Minh##0#
1802497715Nguyễn Thị Ngọc Minh##1#
1802497706Trần Lý Minh Ngọc##1#
1802497693Mai Xuân Duy Quang##0#
1802497719Lê Bá Minh Quân##6#
1802497716Nguyễn Mạnh Quân##0#
1802497712Lê Phú Tài##1#
1802844507Nguyễn Trọng Thuận##3#
1802497707Nguyễn Thị Trang##0#
1802497711Lê Bá Trọng##3#
1802497714Phạm Kiên Trung##1#
1802497721Hồ Quang Tuấn##0#
1802497713Đào Trường Tùng##4#
1802497694Lê Bá Vũ##0#