Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Cô Lê Thị Thanh
Sinh nhật: 05-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Phạm Thế Hiệu
Sinh nhật: 22-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Thị Thu Huyền
Sinh nhật: 27-01
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Thầy Nguyễn Văn Dũng
Sinh nhật: 10-02
Cô Đinh Thị Thu Hằng
Sinh nhật: 26-02
Cô Nguyễn Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 09-02
Cô Vũ Thị Thu Hiền
Sinh nhật: 06-02
Thầy Trịnh Hồng Nam
Sinh nhật: 27-02
Thầy Nguyễn Văn Nhiệm
Sinh nhật: 14-02
Thầy Đỗ Xuân Phong
Sinh nhật: 09-02
Cô Nguyễn Thị Sen
Sinh nhật: 20-02
Cô Trịnh Thị Thủy
Sinh nhật: 27-02

Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
592
Tuần này:
105
Tháng này:
9980
Tất cả:
1848174

Tra cứu hạnh kiểm

Mã HS Họ và tên Điểm Tk Học lực Hạnh kiểm Buổi nghỉ Danh hiệu
1901106375Trịnh Hữu An##Tốt0#
1901106376Hoàng Hà Anh##Tốt0#
1901106377Lê Nhật Anh##Tốt3#
1901106378Ngô Vương Duy Anh##Tốt0#
1901106379Trần Quang Anh##Tốt2#
1901106380Hoàng Lê Duy Bách##Tốt0#
1901106381Nguyễn Nhật Bình##Tốt1#
1901106382Phạm Quốc Cường##Tốt0#
1901106383Trịnh Thùy Dương##Tốt0#
1901106639Hoàng Văn Hòa##Tốt0#
1901106384Nguyễn Minh Huyền##Tốt0#
1901106385Lê Tùng Lâm##Tốt0#
1901106386Lê Dương Khánh Linh##Tốt0#
1901106387Trần Thị Khánh Linh##Tốt0#
1901106388Lê Phương Mai##Tốt0#
1901106389Trịnh Đức Mạnh##Tốt13#
1901106390Hà Bảo Minh##Tốt2#
1901106391Lê Trần Khánh Minh##Tốt1#
1901106392Mai Thị Trà My##Tốt1#
1901106393Lê Na##Tốt1#
1901106394Tạ Hồng Phúc##Tốt12#
1901106396Trịnh Ngọc Quang##Tốt1#
1901106395Nguyễn Minh Quân##Tốt1#
1901106397Lê Trọng Quyền##Tốt1#
1901106398Phạm Trúc Quỳnh##Tốt1#
1901106399Trần Lê Nam Sơn##Tốt2#
1901106400Lê Mỹ Tâm##Tốt0#
1901106401Trần Lê Minh Thành##Tốt1#
1901106640Nguyễn Thị Thùy##Tốt1#
1901106403Trịnh Thị Phương Thúy##Tốt3#
1901106402Nguyễn Thị Hà Thư##Tốt0#
1901106404Trần Thị Thùy Trang##Tốt5#
1901106405Trần Bá Khánh Trình##Tốt0#
1901106406Nguyễn Bá Trường##Tốt0#
1901106407Lê Nguyên Vũ##Tốt2#
1901106408Trần Tường Vy##Tốt1#
1901106409Vũ Minh Yến##Tốt6#